Belföldi hírek

H I R D E T É S
2024.07.22. - Monday, Magdolna napja van.

Kormányhivatalok

Történelmi eseménynek tartom a járások újbóli megszervezését - interjú Harangozó Bertalannal, Vas megye Kormánymegbízottjával

2013. January 29. 16:59
Történelmi eseménynek tartom a járások újbóli megszervezését - interjú Harangozó Bertalannal, Vas megye Kormánymegbízottjával
Harangozó Bertalant,  Vas megye Kormánymegbízottát a január 1-én újjáalakult járásokról,  valamint a szombathelyi Kormányablaról kérdeztük az év első hónapjában.

vas megye


- Hogyan alakul 2013-tól a járási rendszer az Ön megyéjében?
- Vas megyében hét járás létrehozása mellett döntött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A járások megalakításánál különböző szempontokat kellett figyelembe venni: így a sajátos településszerkezetet, a járási székhely tekintetétben az identitáshordozó szerepet az adott térségben, a történetiséget, a munkahely, közlekedés, vidékfejlesztés tényezőit, és bizonyos esetben a méltányosságot.

A járások kialakításánál ezeknek a szempontoknak a megvalósítására törekedtünk, megítélésünk szerint ezeket sikerült is megvalósítani.

Ha megnézzük a járási térképet, láthatjuk, hogy a jelenlegi beosztás megegyezik Vas vármegye történeti járásaival.

Az új közigazgatási rendszer egyik alapelve, hogy a meglévő  államigazgatási feladatoknak helyben kell maradniuk, ezért a járási rendszer a következőképpen alakul Vas megyében:

A hét járásszékhely-településen: Celldömölkön, Körmenden, Kőszegen, Sárváron, Szentgotthárdon, Szombathelyen és Vasváron jönnek létre törzshivatalból és  ágazati szakigazgatási szervekből (a megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveinek jelenlegi kirendeltségeiből) álló járási hivatalok.

Okmányiroda Csepreg, Répcelak és Őriszentpéter városokban működik továbbra is.

Vas megye többi kisebb településen - igény szerint - települési ügysegéd fog helyben a település lakosai számára a hét meghatározott napjain ügyfélfogadást tartani.


Valamennyi település esetében törekedtünk arra, hogy az állampolgárok számára változatlan helyszínen maradhasson az ügyintézés, a már meglévő infrastruktúrával: a polgármesteri hivatalokban államigazgatási feladatot ellátó ügyintézőkkel, az e célra rendelkezésre álló ingatlannal, tárgyi és informatikai eszközökkel.

A megyében a járási hivatalok elhelyezésére döntően a polgármesteri hivatalokban kerül sor. Szombathely Megyei Jogú Város esetében a járási hivatal több helyszínen fog megjelenni: egyrészt a Megyeháza Hollán E. utca 1. sz. alatti épületében (ugyanott, ahol 1983-as megszüntetéséig az előző járási hivatal működött), másrészt az okmányiroda és a gyámhivatal marad a jelenlegi helyén.

A települési ügysegédek is lehetőség szerint az önkormányzatok által ingyenes használatba adott ingatlanban, és a rendelkezésükre bocsátott eszközökkel fogják végezni feladataikat. Ott lesz ilyen ügyintézési mód a megyében, ahol az ügyfelek és az elintézendő ügyek száma nem indokolja állandó ügyintézési helyszín fenntartását.

Harangozó Bertalan

Interjú Harangozó Bertalannal, Vas megye KormánymegbízottjávalEz úton is szeretném kifejezni a köszönetemet mindenkinek, aki közreműködött az elmúlt hónapokban a járási hivatali szervezet kialakításában.

Történelmi eseménynek tartom a járások újbóli megszervezését, a járási hivatalok kialakítását; és úgy vélem, a január elsejével felálló járási hivatalok a magyar közigazgatás szerves részei lesznek, költséghatékony, magas színvonalú hivatali rendszerrel.


- Hogyan alakult az elmúlt hónapok során a Kormányablak forgalma, népszerűsége? Hogyan fognak bővülni a megyében az ügyintézési lehetőségek?
- A Kormányablak ügyfélforgalmában az elmúlt hónapokban az ügyfélkapu-létesítések száma növekedett jelentős mértékben, amely feltehetően összefüggésben van a felsőoktatási jelentkezési határidő közeledtével is.

A Kormányablakok 2012. július 1-jétől már nem kizárólag az ügyfélkapu létesítését, hanem módosítását, aktiválást is el tudják végezni, amely az ügyfelek elégedettségét nagymértékben növeli.

Kormányablak

A Kormányablak szolgáltatásai egyre népszerűbbek


Továbbra is népszerű a családtámogatási kérelmek ügyfélszolgálatunkon történő benyújtása, valamint új ügyköreink közül a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

A megyében az ügyintézési lehetőségek 2013. február 1-től tovább bővülnek a megyeszékhelyen működő okmányiroda ügyfélfogadási idejének 8 órától 20 óráig történő meghosszabbításával.

Emellett a Vas megyei okmányirodák ügyfélfogadását az ügyfelek magas színvonalú, hatékony kiszolgálása érdekében szükségesnek tartjuk megyei szinten összehangolni úgy, hogy minden munkanap legyen ügyfélfogadás.

2013 év végétől a megye 10 okmányirodájának bázisán pedig létrejönnek a kormányablakok, amelyek a valódi egyablakos ügyintézést viszik közelebb az emberekhez.


MCOnet
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu