Belföldi hírek

H I R D E T É S
2024.06.21. - Friday, Alajos napja van.

Kormányhivatalok

Tolna megyében az eddigi öt kistérség helyett hat járás fog működni - Interjú Tóth Ferenc Tolna megyei Kormánymegbízottal

2012. August 31. 13:19
Tolna megyében az eddigi öt kistérség helyett hat járás fog működni -  Interjú Tóth Ferenc Tolna megyei Kormánymegbízottal
A Tolna Megyei Kormányablakkal, valamint a megyei járásokkal és munkahelyteremtéssel kapcsolatban kérdeztük Tóth  Ferenc megyei kormánymegbízottat.

- Kiemelt az érdeklődés a kormányablak iránt Szekszárdon is, amelyet jól példáz, hogy augusztusban a tízezredik ügyfelet köszönthette Ön és László-Varga Zsuzsanna főigazgató.  Hogyan értékelné a Kormányablak munkáját?
- A szekszárdi Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat 2011-2012 évi adatai az állampolgárok kiemelt érdeklődését jelzik. 2011-2012. évben az ügyfélszolgálat munkatársai 10.000 ügyfélnek 10.167 ügyben nyújtottak segítséget. Jelenleg 64 ügykörben lehet ügyet intézni a kormányablakban.

kormányablak


A legnépszerűbb ügykörök:

családtámogatási, valamint pénzbeli ellátás iránti kérelmek egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, adatváltozásának, szüneteltetésének, megszüntetésének elektronikus ügyintézésé ügyfélkapu adatmódosítás, aktiválás, ideiglenes ügyfélkapu véglegesítése, illetve az ügyfélkapu törlése ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatás nyugdíjfolyósítással kapcsolatos bejelentések nyugellátásokkal, a megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos tájékoztatás.

A Kormányablak megnyitását követő időszakban azt tapasztaltuk, hogy az itt ügyet intéző  állampolgárok üdvözlik a kormányablak létrehozását. A „mosolygós” ügyfélszolgálat megalakítása az államigazgatáshoz való pozitív kapcsolatukat erősíti, és az ügyintézés pozitív élménnyé vált számukra.


- Országosan, így Tolna megyében is véglegessé vált a járások, járási központok és kormányhivatalok listája. Kormánymegbízottként hogyan vélekedik a 2013.január 1-én induló régi-új rendszerről?
- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) 2012. január 10-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta a járási koncepciót. A települési önkormányzatok polgármesterei a járási hivatalok kialakítására vonatkozó véleményüket 2012. január 29-ig küldhették meg a KIM Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságára (Államtitkárság).

A társadalmi egyeztetése célja volt, hogy felszínre hozza azokat a problémákat, amelyekre az előkészítés időszakában lesz idő megoldásokat találni, vagy azokat továbbgondolva a szükséges változtatásokat végre lehessen hajtani.

th  Ferenc


Tolna megyében Szekszárd, Paks, Tamási, Dombóvár, Bonyhád és Tolna székhelyekkel jönnek létre a járások. Ezzel bővülnek Tolna megye lehetőségei, hiszen az eddigi öt kistérség helyett hat járás fog működni.

A társadalmi egyeztetés ideje alatt 16 települési önkormányzat polgármestere jutatta el a kormányhivatalhoz az Államtitkárságra megküldött véleményét. A legtöbb észrevételt az új, Tolna székhellyel létrejövő  járással kapcsolatban fogalmazták meg a polgármesterek. Az egyeztetés során felszínre került problémákra az előkészítés időszakában volt idő megoldásokat találni és a szükséges változtatásokat végrehajtani.

Fontos azonban azt kiemelni, hogy a járási rendszer kialakításával az államigazgatási feladatok ellátását az állam maga szervezi, nem lesz nehezebb az ügyintézéshez történő hozzáférés, sőt, egységes színvonalon, a jelenlegi okmányirodák bázisán országosan több mint 300 helyen működnek majd kormányablakok. A cél, hogy 2013 végére egyablakos rendszerben minden, az állammal kapcsolatos ügyet a kormányablakokban intézhessenek az állampolgárok.


- A 2012. évben a közfoglalkoztatás alapvetően három területen valósul meg: kistérségi és egyéb startmunka mintaprogramok, az önkormányzat által szervezett hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és az országos közfoglalkoztatási programok. Az Önök megyéjében hogyan alakul a közfoglalkoztatás?
- A februárban elindult Tolna megyei közfoglalkoztatási programról elmondható, hogy az a megyei foglalkoztatás javulását eredményezte, és nagy segítséget jelent, jelentett az önkormányzatoknak a feladataik ellátásához, illetve új típusú, értékteremtő közfoglalkoztatást tett, tesz lehetővé. A közfoglalkoztatás legfőbb célja, hogy átmeneti foglalkoztatási lehetőséget biztosítva képzési és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával segítse elő a hátrányos helyzetű álláskeresők elsődleges munkaerőpiacra való be-, illetve visszakerülését.

2012- ben a közfoglalkoztatás alapvetően három területen valósul meg: kistérségi mintaprogramok, az önkormányzat által szervezett hagyományos közfoglalkoztatási és az országos közfoglalkoztatási programok.

Tolna megyében két hátrányos helyzetű kistérségben indultak meg a Startmunka mintaprogramok a belügyminiszter döntése alapján: a Dombóvári és a Tamási kistérségben. A programok a két kistérség 47 településén összesen 1214 fő bevonásával valósulnak meg. A program támogatási kerete 844 430 562-Ft, amelyből dologi és beruházási költségek is támogathatók.

Tolna megyé


A minta kistérségek települései a helyi sajátosságokhoz igazítottan választhattak a különböző programelemekből: mezőgazdasági földutak rendbetétele; belvízelvezető rendszerek kialakítása és karbantartása; illegális hulladéklerakó helyek megszüntetése; kazánprogram, közutak rendbetétele, téli közfoglalkoztatás.

Az önkormányzati hagyományos közfoglalkoztatásra 467 millió forint áll rendelkezésre Tolna megyében, amely 1490 fő foglalkoztatását teszi lehetővé február elejétől a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatási keretei között átlagosan 5 havi, napi 6 órás foglalkoztatás és 85 %-os támogatási mérték figyelembevételével.

Az országos közfoglalkoztatási programok a mindenkori munkaerő-piaci, valamint az esetleges „vis maior” helyzetek kezelésére, több ágazatot átfogóan (pl.: ár- és belvízvédelem, a közutak, a vasutak, az erdőterületek, a megújuló energiaforrások területén) kerülnek indításra. Tolna megyében az első pályázati körben 3 szervezet, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt., a Duna-Sió Menti Vízi Társulat – akik február első hetében megkezdik a foglalkoztatást –, valamint a Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulat nyert el összesen 398 952 665,-Ft összegű támogatást, amellyel 316 fő foglalkoztatása válik lehetővé a februártól decemberig tartó időszakban a bér és járulék 100%-os támogatása, valamint a közvetlen költségek meghatározott részének megtérítése mellett. A programok keretében erdőgazdálkodással és vízgazdálkodási művek fenntartásával kapcsolatos feladatokat látnak el a közfoglalkoztatottak. A programok Tolna megye valamennyi kistérségét érintik, azonban a legnagyobb számú foglalkoztatás Tamási körzetétben valósul majd meg.


MCOnet-KT
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu