Belföldi hírek

H I R D E T É S
2019.05.21. - kedd, Konstantin napja van.

Pályázat

Zöld forrás pályázat 2011

2011. augusztus 02. 10:19
Zöld forrás pályázat 2011
2011-ben az emberek 70%-a városlakó Magyarországon.
Figyelemre méltó, és a társadalmi szervezetek által is, egyre fontosabbnak tartott folyamat a lakosság városiasodásával párhuzamosan az emberek sokaságának a természettől való gyorsuló eltávolodása is. Minden támogatott projekt esetében kötelező a közvetített üzenetek közül legalább egyet - a pályázati programhoz leginkább kapcsolódó témában - kiválasztani, közvetíteni a projekt kommunikációs tevékenységéhez illeszkedően.

Vidékfejlesztési Minisztérium


Az NKP átfogó és részcéljainak teljesülése érdekében a civil szervezetek hagyományosan kiemelkedő szerepet vállalnak egyes megelőző környezetvédelmi célok, illetve életmód célok elérésében. Eközben az NKP más céljait elsősorban kormányzati, hatósági, vállalkozói eszközökkel lehet hatékonyan elérni, melyekhez számos nem költségvetési (hanem pl. uniós) forrás is elérhető.
A környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek részére, állami feladatok átvállalására a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében.

A pályázat forrása:
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában előirányzat keretösszegből 116 600 000 Ft.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:

Jelen pályázati forrásból (továbbiakban Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon bejegyzett, a létesítő okiratban rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal és/vagy feladattal létrejött közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány kaphat, amely 2010-ről közhasznúsági jelentést nyilvánosságra hozott 2011.05.31-ig. Nonprofit Kft-k. Gazdasági társaságok és közalapítványok, illetve közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal nem rendelkező társadalmi szervezetek nem pályázhatnak.

A támogatási cél és támogatható tevékenységek:

A Zöld Forrásból 2011-ben a környezet- és természetvédelmi társadalmi szervezetek, alapítványok részéről hatékonyan és eredményesen ellátható, átvállalható olyan civil célkitűzések (projektek) megvalósítása támogatható, amelyek a Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP ) célterületeihez és részcéljaihoz illeszkednek, az azokban kitűzött célok elérését hatékonyan segítik.

Zöld forrás pályázat 2011

Az NKP célterületei és részcéljai:

A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás
Környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás
Környezeti információhoz való hozzáférés
A turizmus környezeti hatásainak felmérése, tudatosítása
Éghajlatváltozás
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
Felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira
Ózonkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése
Környezet és egészség
Beltéri levegőminőség
Biológiai allergének
A vízminőség és egészség
Élelmiszerbiztonság
Klíma és egészség
Környezet-egészségügyi információs rendszer
Települési környezetminőség
Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem
A települések levegőminőségének javítása
A zajterhelés csökkentése
Közlekedés és környezet
A települési közszolgáltatások és a környezetvédelem
A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
A természeti és táji értékek védelme
Természetvédelmi őrzés, kezelés, fenntartás
Károsodott területek helyreállítása, káros hatások csökkentése
A természetvédelem feltételrendszerének javítása
Fenntartható terület- és földhasználat
Területrendezés és környezetvédelem
Ásványkincsekkel való fenntartható gazdálkodás
Talajok védelme és fenntartható használata
Környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat
Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai
Vizeink védelme és fenntartható használata
Vizeink „jó állapotának" elérése: vízgyűjtő gazdálkodási terv intézkedéseinek végrehajtása és monitoring
Stratégiai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, kapcsolódó programok
Területi vízgazdálkodás, vízkármegelőzés és elhárítás
Kiemelt fontosságú és országos jelentőségű érzékeny víztestek állapotának javítása
Hulladékgazdálkodás
Megelőzés, Hasznosítás, Ártalmatlanítás,
Hulladékgazdálkodási tervezés
Környezetbiztonság
Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás
Környezeti kármentesítés
Kémiai és sugárbiztonság


Szükség esetén az értelmezéshez, és az üzenet megfelelőségének ellenőrzéséhez segítség kérhető a zoldforras@vm.gov.hu e-mail címen.

Egy pályázaton belül egy NKP célterületet vagy részcélt, és egy üzenetet kell megjelölni (több is teljesíthető, a NKP. szerinti relevanciát a megjelölt célterületre vizsgálja a támogató). Minden pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be.

A támogatás formája és a finanszírozás módja:

A támogatás vissza nem térítendő, előfinanszírozású támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás intenzitása 100%. A támogatási összeg 90%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként.
A tevékenységeket csak a támogatás számlára való beérkezését követő naptól lehet megkezdeni; korábbi számlák (bizonylatok) a támogatás terhére nem elszámolhatók. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2012. szeptember 30-ig le kell zárulnia. A fennmaradó összeg a Projektzáró Jelentés elfogadását követő 30 napon belül kerül folyósításra.

Az igényelhető támogatás mértéke:

Ha a pályázó szervezet 2010. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet 2010. évi összes ráfordítása 1 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 250 000 Ft támogatásra pályázhat, míg ha 2010. évi összes ráfordítása 1 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb a 2010. évi összes ráfordítása 25%-ának megfelelő összegű, és 3 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.

A pályázatok benyújtása:

A jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap sablonja, valamint kötelező mellékletei a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos web oldaláról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) tölthetők le.

 

A pályázati felhívással kapcsolatban a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya látja el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége civil projektötletek kidolgozásához, költségtervezéséhez, engedélyeztetéséhez, időzítéséhez részletes segítséget nyújtani.

 

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos további kérdések a következő címre küldhetők:

Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1051 Budapest,
Kossuth tér 11.

Tel: 061- 79 53798 vagy 0630-79 53798,
e-mail: zoldforras@vm.gov.hu

 

A pályázatokat legkésőbb a pályázati felhívás közzétételétől számított 30 napon belül kell benyújtani a ZOLDFORRAS hivatali kapun keresztül, esetleg postán a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályára.
A Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell feltölteni/benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Projekt Adatlap megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést írni.

Amennyiben a pályázó szervezet nem fér hozzá az ügyfélkapuhoz, pályázatát aláírva postán, egy példányban elektronikus adathordozón (pl. CD, DVD, pendrive), burkolatán a képviseletre jogosult személy által aláírva, és egy példányban papíron kell benyújtania könyvelt küldeményként a:

Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya,

1051 Budapest,

Kossuth tér 11. címre,

a borítékon feltüntetve: „Zöld Forrás 2011 pályázat"

Zöld forrás pályázat 2011

 

A közzététel időpontja és a benyújátsi határidő:

2011. július 26., így a pályázatok benyújtásának (hivatali kapun keresztül feltöltésének, VAGY postára adásának)

határideje: 2011. augusztus 24. 24.00 óra.

A benyújtási időpont a hivatali kapu időbélyegzőjének, VAGY a postára adásnak az időpontja. Egy szervezet csak egyféle benyújtási módot választhat, és egy pályázatot csak egyféleképpen szabad benyújtani. A feltétel figyelmen kívül hagyása esetén az elektronikusan benyújtott pályázatot tekinti a forrásgazda hitelesnek, valamint - pontegyenlőség esetén - a feltételt figyelmen kívül hagyó pályázó az értékelésben hátrébb sorolódik az azt figyelembe vevőkhöz képest.

A pályázatokról a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 2 hónapon belül a vidékfejlesztési miniszter írásban dönt. A minisztert döntésének meghozatalában a Bíráló Bizottság javaslata segíti.

A miniszteri döntés eredményéről a Vidékfejlesztési Minisztérium a döntéstől számított 15 napon belül írásban értesíti a pályázókat, megjelölve a szerződéskötéshez szükséges tudnivalókat is.

A döntés eredménye (nyertesek neve, támogatás célja, megítélt támogatás, megvalósulási helyszín) a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) is közzétételre kerül, a döntést követő 15 napon belül.

Bővebb felvilágosítást és további információkat a minisztérium honlapján találhat a: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium

 

 

B.N.

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2019. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu