Belföldi hírek

H I R D E T É S
2018.01.19. - péntek, Sára napja van.

Pályázat

Új Széchenyi Terv pályázatok: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

2011. február 07. 11:06
Új Széchenyi Terv pályázatok: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához.
Elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat.
Jelen konstrukció keretében a nem kombinált (megújuló energiák felhasználása és épületenergetikai fejlesztések) projekt nem támogatható. A nem kombinált megújuló energiák hasznosítására vonatkozó projekt a KEOP-4.2.0/B, vagy KEOP-4.4.0 pályázati konstrukciók keretei között adandók be.Támogatás igénybe vételére jogosultak köre

I. VÁLLALKOZÁS:

Jogi személyiségű vállalkozás (1) (kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek)

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)

II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV:

Költségvetési szerv és intézménye (3)

III. NONPROFIT SZERVEZET:

Jogi személyiségűnonprofit szervezet (5) (kivéve pártok)

Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

IV. ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK:

Egyéb gazdasági szervezet (7) (kivéve 7.3 megszűnt gazdálkodási forma (7.3), Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8); Technikai kóddal rendelkezők (9)

Valamint:

- közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények közoktatási intézménytörzs (OM azonosítóval rendelkezik);

- felsőoktatási intézmények.

- jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás
Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

A támogatásban részesített fejlesztések köre, támogatható célok

Csak az energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló (kombinált projekt) projektet lehet benyújtani!

A benyújtott kombinált pályázatok esetében mindkét projektrész aránya el kell, hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül.

Kombinált projekt abban az esetben támogatható, amennyiben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a korszerűsítésre kerülő épület hő- és/vagy villamosenergia‑ellátását szolgálja.

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

1) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén:

Egymással érintkező épületekből álló épületcsoportok esetében az épületcsoportot alkotó egy-egy, vagy több épület felújítására külön is lehet pályázni.

a) Utólagos külső hőszigetelés (valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldala), abban az esetben, ha a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi

Külső nyílászáró-csere (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó); abban az esetben ha fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

Hővisszanyerő szellőzés létesítése, amennyiben a pályázat a külső nyílászárók cseréjére is vonatkozik.

2) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából

Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,

Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése,

Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,

Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,

A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése,

Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése,

Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje a meglevőnél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából.

Kötelező elemek:

Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás épületenként elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.

Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási jellegű intézmények, irodaépületek, stb.

Világítási rendszerek korszerűsítése

Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése

3) Világítási rendszerek korszerűsítése:

Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

A fenti 1; 2; 3; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók.

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

Az előzőekben felsorolt csak az alábbiakban felsorolt megújuló energia hasznosítási technológiákkal kombinált projektek formájában támogathatók.

Az -A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek- alfejezet 1) és 2) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusai a következő megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is):

napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, szükséges épület-átalakítások.)

Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre, (biomassza kazán, az alapanyag előkészítéséhez és raktározásához szükséges eszközök, valamint kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, és a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése).

Geotermális energia hasznosítása

Hőigényt kielégítő, közepes és alacsony entalpiájú, nagy mélységű termálvizes rendszerek kialakítása, meglévő rendszerek bővítése, többlépcsőssé alakítása. Új kút fúrása, meglévő kút vizsgálata, vízkúttá alakítása, felújítása, kísérőgáz hő-és villamosenergia termelésre történő hasznosítása fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése, visszasajtoló rendszer kialakítása, új fogyasztók kaszkád rendszerbe történő bekapcsolása.

Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (alacsony hőfokú - levegő, talaj, víz, hulladékhőt hasznosító - hőszivattyús rendszerek kialakítása).

Az -A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek- alfejezet 3) alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a következő megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is):

Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés

Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés

Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

- Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek;

Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.

Vállalkozások esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók. Vállalkozások esetében A) és B) pontban felsorolt támogatható tevékenységek megvalósításához kizárólag de minimis támogatás nyújtható.

Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú építmény építését.

Lakásberuházási tevékenységekre sem lehet pályázni.

A támogatás formája, mértéke és összege

Vissza nem térítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

Az Egészségügyi Minisztérium fenntartása és irányítása alatt álló, központi költségvetésből finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, országos hatáskörű egészségügyi ellátó intézmények esetében, beleértve az Országos Mentőszolgálatot is, 1 - 800 millió Ft lehet.
A közösségi jog értelmében vett vállalkozások esetében a támogatás maximális összegére vonatkozóan korlát, hogy a jelen pályázati konstrukcióban elnyert támogatás valamint az adott és az elmúlt két pénzügyi év időszakában kapott de minimis támogatás összege nem haladhatja meg az 500 000 eurót

Területi korlátozás

Saját erő, önrész

Az önrész saját forrásból és egyéb támogatásból tevődhet össze.

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Központi költségvetési szerv és intézménye kedvezményezett, valamint a nem költségvetési szerv formájában működő állami kedvezményezett projektje esetében a támogatás 100%, önerő biztosítására nincs szükség. (Kivétel: ha a központi költségevetési szerv projektje jövedelemtermelőnek minősül.)

Lehet:

Számlapénz

Bankbetét

a pályázó nevére szóló értékpapír-számla

bankhitel; kötvény

tagi kölcsön, magánkölcsön

a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés

zárt végű pénzügyi lízing

önerő támogatás költségvetési szerveknek

az NFÜ által megítélt és biztosított önrész
az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás

Elszámolható költségek

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

aki lejárt esedékességű köztartozással valamint, amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll;

aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

aki az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;

aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;

amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;

aki tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;

akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság jogerősen megállapította - bűncselekmény elkövetését;

akivel szemben a tisztességtelen piaci vagy versenykorlátozás tilalmába ütköző magatartást jogerősen megállapították a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül;

aki nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül;

akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerint összeférhetetlenség áll fenn, valamint a vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget.

aki nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférhessenek;

akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

aki a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával illetve a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos előírásokat nem tartja be;

aki a létesítmény/eszköz kialakításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel a Támogatási Szerződés megkötéséig nem rendelkezik.

Gazdálkodására vonatkozó feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) törvényben előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Előleg igénylése

A támogatási előleg mértéke az utófinanszírozott projektelemekhez kötődően megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft.
Pályázó kötelezettségei

Biztosíték adása

Nem köteles biztosítékot nyújtania a kedvezményezettnek amennyiben:

a támogatás összege nem haladja meg az 25 millió forintot.
a megvalósítási időszakra azok, akik a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi

Egyéb feltételek

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 0 (negatív érték), vagy meghaladja a 15,00 %-ot.

A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség‑megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen.
A projektnek maximum 24 hónap alatt kell megvalósulnia.

 

Forrás:uniotendereuropa.hu

-bartus-


Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2018. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu