Belföldi hírek

H I R D E T É S
2024.05.19. - Sunday, Ivó, Milán napja van.

Pályázat

Szociális földprogramok működtetésének támogatása

2011. July 07. 08:07
Szociális földprogramok működtetésének támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő nyílt pályázatot írt ki a szociális földprogramok működtetésének támogatására.

Szociálisan rászorulók földprogram támogatása.

Mezőgazdasági termelésre alkalmas földre igényelhető összegek

A pályázat célja
: a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, azonban termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal kevés mértékben rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíteni, életminőségét javítani, az önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni.
További célja a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban: a háztartások jövedelemszerző képességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági élénkítése, tevékenységük bővítése, értékteremtő munka lehetőségének biztosításával.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

A pályázat célja: a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíteni, életminőségük javítását támogatni.

Az igénylés alapfeltételei: A pályázó a benyújtást megelőzően az illetékes munkaügyi központhoz közfoglalkoztatás támogatására irányuló pályázatát, vagy a korábban megkötött közfoglalkoztatási szerződése módosítására vonatkozó kérelmét már benyújtotta, és erről hiteles, megfelelő igazolással rendelkezik.

A pályázathoz egy részletes szakmai programot kell benyújtani. A feltétele, hogy a program által befolyt megtakarításokat a pályázóknak vissza kell forgatni a projekt működtetésére. A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a pályázat minimum 2 fő bevonását megvalósítja.

A földterület legyen könnyen megközelíthető, nem lehet ártéri terület, a talaj minősége pedig legyen növénytermesztésre alkalmas. A pályázatba bevont földterület, illetve a bevont ingatlanok legalább a projekt megvalósítása kezdetének időpontjától 1 évig, a pályázó tulajdonában vagy megállapodás alapján használatában kell lennie. Gondoskodik róla és felügyeli, hogy a programba bevont résztvevők munkatapasztalatukat saját háztartásgazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében is hasznosítsák. Közfoglalkoztatottat nem lehet e jogviszonya keretében a saját földjén foglalkoztatni.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szociális földprogram pályázata.

 

A pályázaton igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és formája:

2-4 fő bevonása esetén 400 000 - 1 000 000 Ft,
5-8 fő bevonása esetén 1 000 001 - 2 000 000 Ft,
9-12 fő bevonása esetén 2 000 001 - 3 000 000 Ft,
13 vagy a feletti fő bevonása esetén 3 000 001 - 4 000 000 Ft

 

Jelen pályázati kiírás keretében azok a szervezetek pályázhatnak, melyeknek a működési helye szerinti településen a tartósan munkanélküliek részaránya a regisztrált álláskeresők összlétszámához képest eléri legalább az országos átlagot.

A pályázat benyújtásának határideje 2011.augusztus 5.

Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásának pályázata esetében valamennyi bevont településen fenn kell állnia ennek a feltételnek.

 

A pályázatot elektronikus úton is be lehet benyújtani az Alapkezelő által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) szoftveren keresztül.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail címmel).


A pályázatok beadási határideje: 2011. augusztus 5. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat amely az EPER-ben véglegesítésre került.

A pályázatról bővebb információ a www.wekerle.gov.hu és www.kim.gov.hu honlapon található.

 

B.N.

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu