Belföldi hírek

H I R D E T É S
2022.08.14. - vasárnap, Marcell napja van.

Pályázat

Rendezvénytámogatás civil szervezeteknek

2004. december 13. 08:01
Rendezvénytámogatás civil szervezeteknek
Rendezvénytámogatás civil szervezeteknek (Phare Access) - Az utolsó forduló pályázható még 2005. január 28-ig!
A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység pályázatot hirdet a PHARE ACCESS 2002 és ACCESS 2003 program hálózatépítési-projektjének keretében. Hivatkozási szám: 2002/000-315.02.04.-04 és 2003/004-347.02.02-04
Cél: a közép- és kelet-európai csatlakozó országok civil társadalmának erősítése és csatlakozásra való felkészítése céljából (ACCESS 2002).
A pályázó civil szervezetek lehetséges működési területe:
Környezetvédelem;
Társadalmi-gazdasági fejlesztés és fogyasztóvédelem: a helyi demokrácia / helyi közösségek fejlesztése, munkavállalói jogok védelme és a társadalmi párbeszéd elősegítése, az EU-s témák népszerűsítése az oktatásban, a "jövendő Európát" érintő vitákban történő részvétel;
Emberi jogok népszerűsítése és érvényesítése: konfliktus-megelőzés és -kezelés, lépések a bizalom megerősítése céljából: mediáció és problémamegoldás, állampolgári oktatás, a faj- és idegengyűlölet elleni harc, a kisebbségekkel és helybenlakókkal szembeni diszkrimináció elleni harc, az EU polgárok jogai Európában;
Szociális és egészségügyi területen a társadalom perifériájára szorult csoportok - kisebbségek tagjai, fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, kallódó vagy bántalmazott gyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, AIDS-ben, kegyetlen bánásmódtól vagy krónikus betegségben szenvedők, hátrányos helyzetű nők stb. - ellátása, társadalmi beilleszkedéséhez való hozzájárulás, valamint fenntartható közegészségügyi és szociális támogatások nyújtása számukra.
Pályázhatnak: magyarországi székhelyű fő pályázóként társadalmi szervezetek (szakszervezetek is), alapítványok, Partnerszervezetként EU tagállamokban vagy tagjelölt országokban tevékenykedő szervezet(ek) is pályázhat(nak) a magyarországi szervezettel együtt, valamint önkormányzatok, regionális fejlesztési ügynökségek.
Kizáró: kirekesztő jellegű szervezetek, Politikai pártok, kamarák, köztestületek, közalapítványok, közhasznú társaságok, biztosító társaságok, egyházak, természetes személyek és a központi kormányzat szervei és intézményei. (
Támogatott tevékenység:
A hálózatépítési projekt támogatja magyar civil szervezetek részvételét olyan nemzetközi eseményeken (ad hoc, éves vagy rendszeres találkozó, konferencia, szeminárium, fórum, műhelymunka, stb.) melyeket EU tagállambeli vagy más Phare tagjelölt országbeli civil szervezetek rendeznek. A külföldi rendezvényt egy, a tapasztalatok átadását célzó, a magyar civil szervezeteknek megtartott rendezvény kell, hogy kövesse Magyarországon.
A projekt magyarországi rendezvények szervezését szintén célozhatja, amelyek fő célja olyan együttműködések fejlesztése, amelyek a tagjelölt országokban székelő civil szervezetek integrációját szolgálják a már meglévő hálózatokba és platformokon, főként EU szinten.
Tevékenységi terület: Magyarország, EU, Phare támogatásban részesülő országok.
A követő tevékenységekre csak Magyarország területén kerülhet sor.
Projekt határidő: ACCESS 2002-es támogatás esetén nem végződhet később, mint 2005. február 28., illetve ACCESS 2003-as támogatás esetében, mint 2006. február 28.

Keret: 300.000 euró (egyenlő arányban a 2002-es és 2003-as forrásból)
Program Költségvetés Phare %
Magyar társfinanszírozás %
2002/000-315.02.04-04 (ACCESS 2002)
150.000 EUR 80,51 % 19,49 %
2003/004-347.02.02-04 (ACCESS 2003)
150.000 EUR 80,04 % 19,96 %
A támogatás mértéke: Projektenként maximum: 10.000 euró
A projektekben a Phare finanszírozás maximális mértéke: 90%
Egy szervezet több pályázati fordulón is részt vehet, de csak egy alkalommal részesülhet támogatásban.
Pályázni (angol nyelven) kitöltött Pályázati űrlappal lehet
Következő határidő: 2005. január 28. (2005. április 13. Utáni projektre)
További információ: http://www.demnet.org.hu Tel: 1-318-5001, E-mail: access2002@demnet.org.hu.

(Forrás:www.penzforras.hu)
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2022. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu