Belföldi hírek

H I R D E T É S
2019.05.25. - szombat, Orbán napja van.

Pályázat

Mikro, kis és középvállalkozások technológiai fejlesztésének pályázata

2011. július 26. 07:49
Mikro, kis és középvállalkozások technológiai fejlesztésének pályázata
Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek
és
információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztésének pályázata


Gazdaságfejlesztési Operatív Program
És
Közép-Magyarországi Operatív Program

Az Új Széchenyi Terv keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások
technológiai fejlesztésének pályázata

 

Kódszám:
GOP-2011-2.1.1/A
KMOP-2011-1.2.1/A

 

A pályázat célja:

Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és
információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy
versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások.
Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentős részét
ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai
hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest.
Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik
feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival.
Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól működő információs technológiára van szükségük.

 

A támogatás összege:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke

a) Pest megyében megvalósuló projektek esetében a Mikro-, kis- és középvállalkozások projekt összes elszámolható költségének 35%-a,

ab) a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás esetében a projekt
összes elszámolható költségének maximum 30%-a,

b) Budapesten megvalósuló projektek esetében
ba) Mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének
30%-a,
bb) középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 20%-a

információs technológiai fejlesztések támogatása

Létszámtartás:

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti
évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a
bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)
Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év (2010) éves átlagos statisztikai állományi létszáma.


A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges.

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD
lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal
együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Gazdaságfejlesztési Operatív Program
vagy
Közép-Magyarországi Operatív Program
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.

 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a
„MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1864 Budapest, Rb.: 684" raktárbérleti címzést kell feltüntetni.

 

A csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
Felhívás kódszámát (GOP-2011-2.1.1/A vagy KMOP-2011-1.2.1/A), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!

 

A pályázók köre

b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság
fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő
volt.

c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:
ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és
középvállalkozásnak minősülnek,

cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és
középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk
szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a
800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem
tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át
közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv
irányítja.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program  És Közép-Magyarországi Operatív Program Az Új Széchenyi Terv keretében

Támogatható tevékenységek köre:

a) Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának.
b) Információs technológia-fejlesztés az egyedi szoftver kivételével a


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan képzési igény merül fel a vállalkozásnál (például szükséges a dolgozókat a
beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni, és be kell tanítani,
stb.), úgy a képzési költséghez és a képzéshez szükséges bizonyos szolgáltatások
(utazási-, szállásköltség) biztosításához támogatás igényelhető a Társadalmi Megújulás
Operatív Program
2.1.3. A munkahelyi képzések támogatása projekt keretében.

 

Támogatható képzések: szakmai, idegen nyelvi, informatikai, számítástechnikai, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó
pályázati felhívás megtalálható a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.


Személyesen, telefonon és e-mailen is kérhető felvilágosítás:

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.
Telefon: +36-40-638-638
E-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu


A pályázati feltételekről bővebb információk és tudnivalók a www.ujszechenyiterv.gov.hu oldalon található.


 

B.N.

 

 

 

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2019. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu