Belföldi hírek

H I R D E T É S
2022.06.25. - szombat, Vilmos napja van.

Pályázat

Meghosszabított pályázati határidő

2004. november 02. 08:06
Meghosszabított pályázati határidő
Nők és férfiak társadalmi egyenlősége felsőfokú intézmények programjaiban
Kiíró: Esélyegyenlőségi Kormányhivatal

Pályázat címe: Nők és férfiak társadalmi egyenlősége felsőfokú intézmények programjaiban

Pályázhatnak: Egyetemek, főiskolák, felsőoktatási intézmények vagy előbbiek tanszékei, diákönkormányzatai, kutatócsoportjai, diákcsoportjai.
Beadási határidő: 2004. november 12.

Meghosszabított pályázati határidő
Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Igazgatósága meghosszabbította a felsőoktatási intézmények nők és férfiak esélyegyenlőségét erősítő diákrendezvényeinek támogatására kiírt pályázatának benyújtási határidejét. Az új határidő: 2004. november 12. 24 óra.


Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Igazgatóság pályázati felhívása.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. tv. 1. sz. melléklet, X. Miniszterelnökség fejezet 9. cím 2. alcím 1. jogcímcsoport 7. Köztársasági Esélyegyenlőségi Program jogcím keretében az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal (1054 Budapest, Vigadó u. 6.) pályázatot hirdet "A nők és férfiak esélyegyenlőségével kapcsolatos diákrendezvények felsőoktatási intézményekben" támogatására.

1. A pályázat célja

Egyetemeken, főiskolákon és egyéb felsőoktatási intézményekben olyan információs, közvélemény-formáló és kulturális programokból álló rendezvények, iskola-napok szervezése, amelyek széles körben ismereteket nyújtanak a nők és férfiak társadalmi egyenlősége elősegítése érdekében, és érzékenyítik a diákokat a nőkkel szembeni diszkrimináció, a nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák és előítéletek legyőzése iránt.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint.

3. A pályázat tervezett megvalósulási ideje: 2005. február 15. és 2005. május 15. között.

4. A pályázatra jelentkezhetnek:

Egyetemek, főiskolák, felsőoktatási intézmények vagy előbbiek tanszékei, diákönkormányzatai, kutatócsoportjai, diákcsoportjai.

a fenti szervezetek partnerségi együttműködésben.
5. Pályázati feltételek:

Pályázóként (együttműködő partnerként is) csak magyarországi székhellyel rendelkező intézmény/szervezet szerepelhet.
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, de együttműködési partnerséget több pályázatban is vállalhat.
A Pályázónak nincs lejárt esedékességű köztartozása és nem áll csődfelszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
6. A pályázatok értékelése során előnyben részesül:

- az a Pályázó, aki minimum 20%-os önrész vállalásával járul hozzá a pályázati program megvalósulásához.

7. A nyertes pályázók száma, a támogatás összege és mértéke:

Az elnyerhető támogatás összesen 6 000 000, azaz hat millió forint, amely a nyertes pályázók között oszlik meg (min. 500 000 Ft - max. 2 000 000 Ft).

Pályázni lehet résztámogatásra is. Az elnyert pályadíjból az esetleges adók és a járulékok megfizetése a Pályázót terhelik!

A költségek elszámolása a Pályázóval megkötendő Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően, utólagosan történik a leadott szakmai és pénzügyi beszámoló(k) elfogadása után. 1 000 000 Ft feletti támogatási összeg esetén lehetőség van maximum 25% előleg felvételére.

8. A pályázat benyújtása:

A pályázatot a Pályázati Kiírásban található nyomtatványokon kérjük benyújtani, kivéve azon Mellékletek esetében, ahol nem adtuk meg a formát. A megadottól eltérő formában benyújtott pályamű (a mellékleteket is beleértve) formai hibásnak minősül.

A Pályázati Kiírás és az előre elkészített formanyomtatványok letölthetők az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal honlapjáról. Ezek szükség szerint másolhatók.

A pályázatot postai úton (ajánlottan) 1 eredeti és 3 másolati példányban kérjük elküldeni az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Igazgatóság postacímére: 1364 Budapest, Pf. 40.

A borítékon szerepeltessék a pályázat címét is ("A nők és férfiak esélyegyenlőségével kapcsolatos diákrendezvények felsőoktatási intézményekben" c. pályázat).

9. Határidők:

A pályázatokat folyamatosan fogadjuk, az utolsó postára adási határidő: 2004. október 30. 2004. november 12. (új határidő!) 24.00 óra (a postabélyegző szerint).

A pályázatokat három főből álló Bíráló Bizottság értékeli, és az eredményről a pályázókat kiértesítjük a pályázati határidőtől számított 6 héten belül.

10. A pályázat érvénytelen, ha

a Pályázó az 5.) pontban foglalt pályázati feltételnek nem felel meg;
a pályázat hiánypótlásra szorulna;
a Pályázó a pályázati nyomtatványokban és/vagy a mellékletekben formai hibát követ el; (pl. túllépi a megadott terjedelmi határokat; nem tartja be az előírt formátumot; nincs szabályosan aláírva; nincs meg minden másolat stb.)
a pályázat bélyegző szerinti postára adása 2004. október 30. 24 óránál későbbi időpontban történt.
11. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázatokat a kiíró által fölkért szakmai bíráló bizottság értékeli és hozza meg a döntést. A Hivatal a döntést indoklás nélkül, írásban közli a pályázókkal. A döntés végleges, ellene jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatok értékelésekor a bizottság a következő szempontokat veszi figyelembe:

Rendezvény illeszkedése az Európai Unió nemek esélyegyenlőségéhez kapcsolódó stratégiájához és a pályázat céljaihoz: 15 pont.

Rendezvény illeszkedése a célközönség életkori és kulturális igényeihez; a célcsoport bevonásának biztosítása: 15 pont.

Rendezvény tervének kidolgozottsága és megvalósíthatósága: 20 pont.

A projekt megvalósítására - az intézmény egyes alegységei / több intézmény között - létrejött partnerség szerkezete; a partnerek közötti munkamegosztás: 10 pont.

Rendezvény szakmaiságáért felelős személy(ek) önéletrajza(i), szakmai tapasztalata(i); Pályázó intézmény szakmai tapasztalata, referencialistája, esélyegyenlőségi programokban való részvétele: 15 pont.

Önértékelés, monitorozás módszertanának kidolgozottsága 5 pont.

Rendezvény pénzügyi tervének/költségvetésének alátámasztottsága, megvalósíthatósága: 15 pont.

Önrész vállalása 5 pont.

Összesen 100 pont.

A beadott pályázatokat a kiíró nem szolgáltatja vissza.

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal fenntartja magának azt a jogot, hogy megfelelő minőségű pályaművek hiányában a pályázati felhívását visszavonja, valamint hogy a pályázat által elnyert és támogatott programokat rendszeresen ellenőrizze.

Amennyiben a nyertesek nem a szerződésben rögzített feltételek alapján valósítják meg a rendezvényeket, a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a kifizetések felfüggesztésére és/vagy a szerződés felmondására. Ebben az esetben a kiírónak jogában áll csökkenteni a támogatást és/vagy kötelezni a Pályázót a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésére.

A nyertes Pályázóval megkötött szerződést kizárólag kölcsönösen, előzetes megállapodás esetén, írásban lehet megváltoztatni.

A pályázók igazolt képviselője munkaidőben, előzetes időpont egyeztetés után megtekintheti a pályázatával kapcsolatos bíráló bizottsági döntésről szóló jegyzőkönyvet.

A pályázattal kapcsolatos adatlapot, mellékleteket az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal honlapján találják meg. További információ kérhető az 1/235-4561 telefonszámon.

(Forrás:www.pafi.hu)
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2022. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu