Belföldi hírek

H I R D E T É S
2022.08.14. - vasárnap, Marcell napja van.

Pályázat

Hajléktalanoknak fővárosi bérlakások

2004. november 22. 08:24
Hajléktalanoknak fővárosi bérlakások
Hajléktalanokat segítő karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző szervezetek támogatása
Kiíró: Fővárosi Önkormányzat
Pályázat címe: Hajléktalanokat segítő karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző szervezetek támogatása
Pályázhatnak: Fővárosi társadalmi szervezetek.
Beadási határidő: 2004. november 22..

Budapest Főváros Főpolgármestere a módosított 19/1998. (IV. 15.) Főv. Kgy. számú önkormányzati rendelet 30. § (1) bek. e) pontja alapján pályázatot hirdet a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő 7 db bérlakásra, amelyre a Fővárosi Önkormányzatot egyszeri bérlőkiválasztási jog illeti meg.

A pályázható lakások Budapest területén, többségük a VIII., valamint XIII., kerületekben találhatók, egy-egy lakás a VII., a X., valamint a XX. kerületben fekszik. Többségük 1 szobás, komfortos illetve komfort nélküli komfortfokozatú, 2 lakás 2 szobás, egy lakás pedig szükséglakás. A lakások jegyzéke a pályázni kívánó szervezetek részére megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Lakás Ügyosztályán (Budapest, V. ker. Városház u. 9-11. III. em. 431. szoba). A pályázható lakások alapvetően rossz műszaki állapotúak, felújításuk, lakható állapotba hozásuk jelentős költséggel jár. A felújítási költség lakásonként kb. 300 - 600 ezer forint körül várható, amely összeg saját munkával lényegesen csökkenthető.

A Fővárosi Önkormányzat megállapodást köt, amelynek alapján

a Fővárosi Önkormányzat biztosítja a nyertes karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző egyéb szervezet részére, (továbbiakban Szervezet) hogy az általuk javasolt személy/ek/ a megjelölt lakásra bérleti szerződést köthet/nek/. A Szervezet vállalja, hogy saját munkával, saját forrásai terhére a lakást felújítja, lakható állapotba hozza. Amennyiben e kötelezettségét a Szervezet nem teljesítené, úgy a következő pályázatokon pályázata érvénytelennek minősül.
Budapest Főváros Főpolgármestere választja ki a bérlőt, akivel a tulajdonos fővárosi kerületi önkormányzat köt bérleti szerződést, amelynek alapján bérlővé válik.
A lakások konkrét címeit csak a pályázatok elbírálását követően, de a megállapodás aláírását megelőzően adjuk meg.

A lakások lakbére a tulajdonos kerületi önkormányzat rendelete szerint kerül a bérleti szerződésben meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2004. november 22. 12 óra

A pályázat elbírálásának határideje:2004. december 31.


A pályázatot a Főpolgármesteri Hivatal Lakás Ügyosztályához (Budapest, V., Városház u. 9-11.) kell benyújtani 1 példányban, amelyhez csatolni kell:

1. Ismertetőt a szervezet eddigi tevékenységéről, a Szervezet alapító okiratát, továbbá karitatív szervezet esetében a bírósági bejegyzésről szóló végzést is.

2. A bérlőkiválasztásra javasolt személy adatait, életkörülménye bemutatását és a vele kapcsolatos eddigi gondozási, illetve szakmai tevékenység ismertetését, illetve amennyiben a pályázó Szervezet nyertes lenne, milyen további szakmai segítséget nyújtanának a javasolt személynek, illetve családnak.

3. A hiánytalanul kitöltött űrlapot.

A benyújtott pályázatnak érvényességi kelléke, hogy a karitatív illetve a hajléktalan ellátást végző egyéb Szervezet a bérlőkiválasztásra javasolt személyeket rangsorolja. A rangsor utólagos megváltoztatására, továbbá a nyertes személyre vonatkozó javaslat Szervezet részéről történő utólagos "visszavonására" eredményesen nincs lehetőség.
Ugyancsak érvényességi kellék, hogy a Szervezet közölje milyen szempontok alapján tett javaslatot a leendő bérlők személyére, illetve a javasoltakat milyen sorolási elvek szerint rangsorolta.

A pályázatot a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján, a Főpolgármester bírálja el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Lakás Ügyosztályon kérhető (telefon: 327-1000/ 25-56 mellék).

(Forrás:www.pafi.hu)
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2022. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu