Belföldi hírek

H I R D E T É S
2023.03.26. - vasárnap, Irén napja van.

Pályázat

Egészségügyi szakdolgozók továbbképzése

2004. november 21. 07:22
Egészségügyi szakdolgozók továbbképzése
Az egészségügyi képesítéssel rendelkező szakdolgozók továbbképzésének támogatása
Kiíró: Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
Pályázat címe: Az egészségügyi képesítéssel rendelkező szakdolgozók továbbképzésének támogatása
Pályázhatnak: Egészségügyi szolgáltatást nyújtó és egészségügyi szakképzést folytató intézmények, szakmai szervezetek, egyesületek, alanyi jogú személyek.
Beadási határidő: 2004. november 25., 2005. február 25., május 25., augusztus 25.

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (a továbbiakban ETI) az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI.17.) NM rendelet 7. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján továbbképzések támogatására 2005. év I., II., III., és IV negyedévére pályázatot ír ki.

1. A pályázat célja

Az egészségügyi képesítéssel rendelkező szakdolgozók továbbképzésének támogatása a 28/1998. (VI.17.) NM rendelet 3. §. (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozottak szerint.

2. Pályázók köre, pályázhatnak:

Azon egészségügyi szolgáltatást nyújtó és egészségügyi szakképzést folytató intézmények, valamint szakmai szervezetek, egyesületek, alanyi jogú személyek, akik az egészségügyi szakdolgozók részére pályázati forrás felhasználásával továbbképzést kívánnak szervezni.

3. Pályázati témakörök:

Pályázni lehet támogatásért az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság állásfoglalása szerint a következő továbbképzési témakörökben:

I. Az egészségügyi dolgozók szerepe és felelőssége a veszélyes hulladékok kezelésében és a környezetvédelemben (gyógyszerek, diagnosztikus anyagok stb.)
II. Az egészségügyi ellátás megváltozott feladatai az Európai Uniós csatlakozás után
III. Sürgősségi betegellátás új trendjei
IV. Segítő kommunikáció, a fejlesztés lehetőségei
V. Vállalkozási ismeretek az átalakuló egészségügyben
VI. Fogyatékosság, habilitáció, rehabilitáció
VII. Családon belüli erőszak
VIII. Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjának szakdolgozói feladatai
IX. Az ápolás jelentősége, a terminális állapotú betegek ellátásában
X. Természetes gyógymódok alkalmazása a beteg ápolásában és gondozásában
XI. A betegségekhez kapcsolódó korszerű mesterséges táplálás jelentősége az egészségügyi ellátás rendszerében

4. Pályázati követelmények:

A pályázó vállalja,
- hogy pályázatra kizárólag a már előzetesen ESZTB által minősített és továbbképzési pontot kapott továbbképzési programot nyújt be;
- a pályázaton nyert összegből az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésnek szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve b) pontja alapján, továbbképzést vagy kongresszust szervez;
- a támogatási forrásból a pályázott továbbképzési témakör mellett (3. pont) az elméleti továbbképzési óraszám 10%-énak erejéig az alábbi szakmapolitikai prioritások közül legalább egy témakör megtartását biztosítja:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételek (a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben foglalt új szakmai feltételekhez igazodó módosítások figyelembevételével),
2. Az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezés eljárásának feltételei (a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletet módosító 25/2004. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint),
3. Hospice ellátás fejlesztési irányelvei, finanszírozási lehetőségei.

5. A pályázat benyújtásának egyéb feltételei:

- a pályázónak rendelkeznie kell a továbbképzésre vonatkozó érvényes nyilvántartási számmal,

- a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényt módosító 2003. évi CVI. törvényben meghatározott, érvényes nyilvántartási számmal.

6. A pályázatra fordítható összeg:

100 millió Ft, az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium ETI-nél elkülönített forrásából.

A 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott továbbképzési forma támogatására a pályázati összeg 90%-a, illetve a b) pontjában meghatározott továbbképzés támogatására 10%-a fordítható.

7. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye, egyéb követelmény

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Egészségügyi Közlönyben (az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapja) való megjelenést követően az alábbiakban megjelölt időpontoknak megfelelően

A továbbképzés megvalósulása A pályázat beérkezésének határideje* Pályázat elbírálásának legkésőbbi várható időpontja*
2005. első negyedév: (2005. I-III. hó) 2004. november 25. 2004. december 25.
2005. második negyedév: (2005. IV-VI. hó) 2005. február 25. 2005. március 25.
2005. harmadik negyedév: (2005. VII-IX. hó) 2005. május 25. 2005. június 25.
2005. negyedik negyedév: (2005. X-XII. hó) 2005. augusztus 25. 2005. szeptember 25.

*munkaszüneti nap esetén a határidőt követő első munkanap.


A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A pályázatot 3 példányban az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet címére kell benyújtani: 1085 Budapest, Horánszky u. 15. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címét.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap az Internetről letölthető (www.eti.hu), illetve beszerezhető postai úton utánvéttel, valamint megvásárolható az ETI jegyzetboltjában.

Cím:1085 Budapest, Horánszky u. 15.
Nyitvatartási idő: hétfő - csütörtök: 09:00 - 15:00, péntek: 08:00 - 12:00

A pályázati adatlap ára: 1000 Ft, mely összeg internetes letöltés esetén az ETI bankszámlájára fizetendő. Számlaszám: 10032000-00281478-00000000.

8. A pályázat elbírálásának módja

Az értékelés szempontjai:
- formai és tartalmi követelményeknek történő megfelelés (kötelezően csatolandó mellékletek, igazolások maradéktalan megléte),
- az ESZTB által minősített továbbképzési pont mértéke,
- a továbbképzést szervező intézmény nagysága, struktúrája, centrum jellege,
- a pályázó tevékenységében a továbbképzés szervezés súlya, aránya, képzési tapasztalata,
- a továbbképzés szervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte,
- a területi kiegyenlítés tervezési, statisztikai régiónkénti lefedettség, esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása.

Pályázat elbírálása: Bíráló Bizottság tesz javaslatot, melynek tagjai a következők:

- Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
- az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság
- a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
- az Ápolási Igazgatók Egyesülete
- szakképzési intézmény által delegált személyek.

9. A pályázatok eredményéről történő értesítés módja és ideje

A pályázók a döntésről írásban kapnak értesítést a pályázatok elbírálásától számított 30 napon belül.
A támogatásban részesülő pályázók neve az Egészségügyi Közlönyben közzétételre kerül.

10. Információk

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Bodnár Sándorné pályázati referens, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet , telefon: 06-1/429-4091

(Forrás:www.pafi.hu)
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2023. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu