Belföldi hírek

H I R D E T É S
2024.06.16. - Sunday, Jusztin napja van.

Pályázat

Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása

2011. July 28. 06:41
Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) Turisztikai nyílt pályázatot hirdet a 2011. július 16-tól 2012. március 31-ig.
A belföldön megvalósuló országos és nemzetközi szempontból jelentős turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatására.

 

Turizmus fejlesztés

Turizmus fejlesztés

Kódszám: 2011-ÚSZT-TU-1A.1.
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA:

A turizmus fejlesztésének egyik legfontosabb célkitűzése a turizmus szezonális ingadozásának csökkentése, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelése. E célok elérésének egyik hatékony eszköze a turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása.
A támogatás célja a belföldön megvalósuló, 2011. július 16-tól 2012. március 31-ig megrendezett turisztikai vonzerővel bíró kulturális, bor- és gasztronómiai, aktív turizmuságakhoz kapcsolódó tematikájú (lovas, vízi, kerékpáros, golf, természetjárás, öko, sport) legalább kétnapos rendezvények létrehozása.

 

A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA:

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra álló keretösszeg 150 millió forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 30-40 db.

 

A.3. TÁMOGATÁS FORMÁJA:

A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásnak (vissza nem térítendő támogatásnak) minősül.

A következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján támogathatók:
- kulturális célú támogatás nyújtható kulturális, bor- és gasztronómiai rendezvényekre
- csekély összegű támogatás nyújtható lovas, vízi, kerékpáros, golf, természetjárás, ökoturizmus, sport célú rendezvényekre.

Csekély összegű támogatás nyújtásakor a támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy az csekély összegű támogatásban részesül.
A támogatottnak a fenti támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.
A kulturális célú támogatás az Európai Bizottság N 39/2010. sz. határozata (A turizmust ösztönző kulturális örökségvédelmi támogatási rendszer) alapján nyújtható.

Borkóstoló

Borkóstoló


A.4. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft.

 

A.5. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 40%-a.

 

A.6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatok benyújtása 2011. július 15-től augusztus 22-ig lehetséges.


A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon nyújtható be. A Projekt Adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a Projekt Adatlap minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A pályázati dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közreműködő Szervezet a pályázót legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázat elbírálásából való kizárást eredményezi.

A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlap és a Pályázati Útmutatóban előírt mellékleteket) 1 eredeti példányban, valamint a Projekt Adatlapot - Microsoft Word (.doc) formátumban - elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen) 1 példányban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Turisztikai pályázatok
Kódszám: 2011-ÚSZT-TU-1
1539 Budapest, Pf. 684.

 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a
"MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1864 Budapest, Rb.: 684." raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

 

A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (2011-ÚSZT-TU-1), a pályázó nevét és címét. A beérkezett pályázati anyagokat a MAG Zrt. bizalmasan kezeli.
Több azonos célú előirányzat együttes támogatására azonos évben benyújtott támogatási igény esetén az egyes azonos célú előirányzatok szabályozásának megfelelően elkészített támogatási igényeket - a szükséges példányszámban - egyidejűleg és kizárólag azon azonos célú előirányzat kezelőjéhez kell benyújtani, amelytől a legmagasabb összegű támogatást kérik. Több azonos összegű támogatási igény esetén az ezekkel érintett azonos célú előirányzatok bármelyik kezelőjéhez benyújtható a támogatási igény.

Gasztronómia

Gasztronómia


Jelen pályázati konstrukció keretében pályázati díj fizetési kötelezettség nincs.
A Pályázati Felhívásnak elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt Adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Ügyfélszolgálata
Telefon: 40/200-617

 

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és a Projekt Adatlap a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (http://www.nfm.gov.hu) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (http://www.ngm.gov.hu).

 

B.N.

 

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu