Belföldi hírek

H I R D E T É S
2022.08.14. - vasárnap, Marcell napja van.

Pályázat

180 M Ft foglalkoztatási támogatás 516 kistelepülésnek

2004. december 09. 07:20
180 M Ft foglalkoztatási támogatás 516 kistelepülésnek
"Az Élhetőbb Faluért" Közmunkaprogram 2004. évi támogatása
2004/9 Meghívásos célpályázat
Cél: Közmunkaprogram támogatása 516 - foglalkoztatási szempontból - a legkedvezőtlenebb helyzetű kistelepülésen Keret: 180 M Ft
Támogatott: a regisztrált munkanélküliekkel és aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülőkkel létesített munkaviszony, törekedve arra, hogy a női munkaerő foglalkoztatási aránya a támogatott programban minél nagyobb legyen.
A pályázóknak a szociális alapellátási formák közül a következő feladatok ellátására ítélhető meg támogatás a közmunkaprogram keretében:
Szociálisan rászorultaknak étkeztetés biztosítása.
Házi segítségnyújtás arra rászorulóknak, valamint azon gyermekeknek, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani.
-segítség háztartás vitelében; a környezetével való kapcsolattartásban, az őt érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában; segítségnyújtás a higiénia megtartásában. és egyéb gondozási tevékenység
Családsegítő szolgáltatás biztosítása a szociálisan és mentálhigiénésen miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyeknek,
-családok életvezetési képességének megőrzése, az okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetése érdekében.
A fentieken túl település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása (hó eltakarítás).
Pályázhatnak: meghívott kistérségi önkormányzati társulások, vagy ezen társulások által felhatalmazott tag-települési önkormányzatok (gesztor). Csak azon társulások kaphatnak meghívást, melyek tagjai között megtalálható legalább 1 az "Élhetőbb Faluért" programban érintett települések (továbbiakban érintett települések) közül.
Feltételek
1-3 munkanélküli többletfoglalkoztatása legalább 6 órás munkaviszonyban.
A pályázónak 6 hónapon túli lejárt határidejű köztartozása nincs.
A támogatás minimum 85 %-át kizárólag a munkanélküliek bér- és közterheinek költségeire fordítja.
A közmunkaprogram megvalósításához - azonos jogcímen - más központi költségvetési támogatást nem vehető igénybe.
Megvalósítás: 2005. január 3-2005. március 31-ig (2 vagy 3 hónap)
Kötelezően előírt önrész nincs. Egyes költségnemeket (anyag, tárgyi eszköz, a program Áfa költségei) a pályázónak kell viselni.
A támogatás vissza nem térítendő, közmunkásonként 8 órás munkaviszony esetén a 96000 Ft/fő/hó
Támogatott: munkabér, valamint annak járuléka, a munkaadót terhelő utazási költségek, munkaalkalmassági vizsgálat költsége, munkaruha és egyéni védőeszközök költsége, munkásszállítási költségek, felzárkóztatást megalapozottan elősegítő képzési program költsége, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének költsége.
A bérek tervezésénél nem lehet túllépni az állománycsoportonkénti összegeket!
Csökkentett napi munkaidő esetén a kifizethető bér időarányosan kevesebb.
Támogatási előleg biztosítására lehetőség nincs.
A pályázat elbírálásánál előnyt (pontelőnyt) élvez az a pályázó, aki: a szociális étkeztetés feltételeit munkaszüneti és pihenőnapokon is biztosítani kívánja az elnyert támogatás segítségével.
A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentáció floppy lemezen térítésmentesen beszerezhető a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Titkárságán ( 1146. Budapest XIV kerület Hungária krt. 140-144), Az Élhetőbb Faluért programirodán ( 1051, Budapest Vigadó u 6.) valamint letölthető a http://www.kozmunka.hu/ vagy http://www.fmm.gov.hu/
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. december 15. A pályázatok postán, zárt csomagban juttathatók el, vagy személyesen 2004. december 15-én 8 és 14 óra között adhatók át a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács hivatalos helyiségében. (1146. Budapest, Hungária krt. 140-144.)

További információ: www.penzforras.hu
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2022. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu