Belföldi hírek

H I R D E T É S
2024.06.20. - Thursday, Rafael napja van.

MTI hírek

OTS - A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

2016. September 06. 08:00
Budapest, 2016. szeptember 6., kedd (OTS) - A Magyar Országos Horgász Szövetség a horgászati célú haltelepítések egységes bejelentésének és azok társadalmi nyilvánosságának biztosítása tárgyában ezúton tájékoztatja a Horgászokat és az Egyesületeket:
Figyelemmel a haltelepítések döntő hányadát a területi jegyek vásárlásából finanszírozó horgászok jogos igényére, a hatályos jogszabályi előírásokra, az állami és szövetségi haltelepítési statisztika egységesítésének szándékára, valamint a korszerű, informatív adatszolgáltatások követelményeire a MOHOSZ Elnöksége az FM Horgászati és Halgazdálkodási Főosztálya és a NÉBIH Földművelésügyi Igazgatósága szakmai támogatásával és együttműködésével, egyhangúlag döntött a haltelepítési bejelentések egységes formai kialakításáról és az új adatszolgáltatási rendszer bevezetéséről; kapcsoltan a telepítések társadalmi nyilvánosságának - eddig is számos helyen már sikeresen megvalósított - kötelező biztosításának kereteiről. E döntés alapján 2016. szeptember 1-jétől valamennyi, MOHOSZ haszonbérletben lévő vízterület halgazdálkodási hasznosító horgász szervezete (területi tagszövetség, egyesület) és a MOHOSZ speciális jogállású tagja köteles minden tervezett, majd realizált tényleges haltelepítését a bevezetett egységes (elektronikus) haltelepítési adatlapon, egy időben bejelenteni az illetékes halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ részére, a tervnél a telepítéseket megelőzően legalább 3 nappal, illetve azok tényleges megvalósítását követő 8 napon belül. Az adatlaphoz - amely mától a MOHOSZ weboldalán is megtekinthető - kiadásra került egy eljárási rend és egy kitöltési útmutató is, továbbá napokon belül egy opcionális helyszíni telepítési jegyzőkönyv-minta is a rendszer részévé válik. A horgászok szempontjából talán az a legfontosabb, hogy a halgazdálkodási hasznosító (ismertebb nevén vízkezelő) horgász szervezetek a jövőben kötelesek a MOHOSZ által nyilvántartott hivatalos weblapjukon, Facebook felületükön előzetesen közölni a telepítések helyét és idejét, azok fajokra és mennyiségekre vonatkozó főbb adatait, s mindez a legnagyobb természetes vizeinket (Balaton, Duna és ágrendszerei, Ráckevei (Soroksári)-Duna, Tisza és Tisza-tó, Velencei-tó) már az első ütemben érinteni fogja. A rendszerhez önkéntesen már most is csatlakozhat minden, MOHOSZ "családba" tartozó egyéb vízkezelő is, majd az egységesítés folytatódik, így a tervek szerint választmányi határozat alapján 2017. január 1-jétől a kötelezettség már valamennyi ilyen vízkezelőre kiterjed majd. Az adatlap a telepítési statisztikához és ágazati döntés-előkészítéshez szükséges valamennyi adatot tartalmazza, így 2017-től a tervek szerint kiváltja az eddigi éves állami (Országos Halgazdálkodási Adattár) és szövetségi (MOHOSZ) adatszolgáltatást, továbbá a bejelentésekből előállított információk a MOHOSZ weblapján már a horgászok számára is közvetlenül elérhetők lesznek az alapadatok tekintetében. A kormányhivatalok halgazdálkodási hatóságai a NÉBIH-en keresztül, az érintett vízkezelők pedig a MOHOSZ körleveléből már megkapták a szükséges tájékoztatást, így az új formátumú bejelentések megkezdésének nincs akadálya. Az Állami Halőri Szolgálat a telepítések szabályszerűségére is kiterjedő ellenőrzési tevékenysége hatósági és haszonbérlői támogatása okán a beküldött bejelentésekről egyidejűleg szintén értesül, továbbá a NÉBIH az esetleges halegészségügyi kockázatokat is könnyebben tudja feltárni a jövőben. A MOHOSZ véleménye szerint a haltermelői piac átláthatósága, további fehérítése, így a mielőbbi hal ÁFA csökkentés megalapozása jegyében a horgászokon és a MOHOSZ speciális jogállású haltermelőkön túl valamennyi hazai haltermelő is érdekelt kell, hogy legyen a nyilvánosságban és az egységesítésben, mivel így az új rendszerből kinyerhető adatok alapján hamarosan jobban hozzáférhetők lesznek a telepítési célú halvásárlással kapcsolatos igények, árak, piaci folyamatok, továbbá a szintén monitorozni kívánt termelői értékesítési adatokkal összefuttathatóvá válik majd a valós felhasználás a horgászati célú halkihelyezések tekintetében. Vizeink halállományának jelentős és szabályozott mennyiségi, minőségi fejlesztése a horgásztársadalom közös érdeke, s mindez egy fontos lépés a vizek és a vízkezelők tervezett komplex minősítéséhez, sőt a minőségi horgászturizmus kialakításának megkezdett folyamatában is. MOHOSZ Elnöksége Budapest, 2016. szeptember 6. MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében! ------------------------------------------------------------------- Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni. Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős. © Copyright MTI nonprofit Zrt. Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu