Belföldi hírek

H I R D E T É S
2024.06.17. - Monday, Laura napja van.

Kormányhivatalok

Az ügyintézés új kultúráját teremtették meg - Interjú a Fejér megyei kormányhivatal vezetőjével, dr. Dorkota Lajos kormánymegbízottal

2012. July 13. 14:11
Az ügyintézés új kultúráját teremtették meg - Interjú a Fejér megyei kormányhivatal vezetőjével, dr. Dorkota Lajos   kormánymegbízottal
Fél év: három kérdés, három válasz Fejér megyéről - Eltelt fél év a közigazgatási feladatokban, eseményekben gazdag 2012-es esztendőből. E hat hónapra visszatekintve három kiválasztott témakörről: a közfoglalkoztatásról, a kormányablakokról és az államigazgatási kollégium munkájáról kérdeztük dr. Dorkota Lajos kormánymegbízottat, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjét.


- A 2012. évben a közfoglalkoztatás alapvetően három területen valósul meg: kistérségi és egyéb startmunka mintaprogramok, az önkormányzat által szervezett hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és az országos közfoglalkoztatási programok. Az Önök megyéjében hogyan alakul a közfoglalkoztatás?
- Fejér megyében, ebben az évben az alábbi közfoglalkoztatási támogatások nyújthatóak:

- a decentralizált keretből a 2011 évben bevezetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mintájára elsősorban 6 órás munkaviszony keretében történő közfoglalkoztatás, ahol a támogatás időtartama 2-12 hónap.

-  országos közfoglalkoztatási programok támogatása.

-  kistérségi startmunka-programok.


Ami a hagyományos közfoglalkoztatást, a decentralizált keretet illeti: a közfoglalkoztatás e típusával a hangsúlyt a hosszabb időtartamú, többségében 6 órás közfoglalkoztatással kívánjuk megvalósítani a megye részére biztosított decentralizált keretből. Rövid időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatást a 2012. évben nem tervezünk. A hagyományos közfoglalkoztatás keretében helyi és kisebbségi önkormányzatok, egyházak, és civil szervezetek által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás valósul meg. A hagyományos decentralizált közfoglalkoztatási keret mértéke 2012-ben több mint 880 millió forint.


Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér megyében, ebben az évben többféle közfoglalkoztatási támogatás nyújtható- Az Országos közfoglalkoztatási programok támogatásával az álláskeresők és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek közfoglalkoztatása támogatható, legfeljebb 12 hónap időtartamra, a bérköltségek 100 %-ában, valamint a bérköltség támogatás 20 %-a erejéig támogathatók a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek, illetve legalább 100 fő foglalkoztatása esetén a bérköltség támogatás 3%-a erejéig a szervezési költségek. Ezen eszköz segítségével próbáljuk meg az érintett foglalkoztatók támogatását segíteni, illetve minél szélesebb álláskeresői réteget munkához, keresethez segíteni.

Az országos közfoglalkoztatási programok megvalósítói:

       a költségvetési szervek,

       az állami tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam által létrehozott gazdálkodó szervezetek (pl.: Állami Autópályakezelő Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt, nemzeti parkok, stb.),

       vízügyi igazgatóságok,

       vízi társulatok,

       erdőgazdálkodók, ideértve a magán-erdőgazdálkodókat,

       a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában.

Az Országos Közfoglalkoztatásba 2012. május 1-jéig az elbírált kérelmek alapján leadott keret több mint 2 milliárd 200 millió Ft.

Fejér megyei Kormányablak-


- Ami a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatását illeti: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. sz. mellékletében felsorolt 94 hátrányos helyzetű kistérségből 28 hátrányos helyzetű kistérségben és a Gyöngyösi kistérség 5 kiemelt településén a 2011. évben megkezdett kistérségi mintaprogramok 2012. évben továbbfolytatódnak, valamint ezeken felül 3 (Devecseri, Téti, Pécsi) egyedi döntés alapján kiválasztott, illetve a Korm. rendeletben szereplő további 66 hátrányos helyzetű kistérségben is indul közfoglalkoztatási mintaprogram. Fejér megye vonatkozásában 3 kistérségünk érintettsége alapján 26 település részvételével próbáljuk meg a közfoglalkoztatást még szélesebb rétegeknek elérhetővé tenni. A mintaprogramokban tervezett tevékenységek az alábbi hét pillér mentén történnek:

-         mezőgazdasági projekt,

-         belvízelvezetés,

-         mezőgazdasági utak rendbetétele,

-         bio- és megújuló energiafelhasználás,

-         közúthálózat javítása a települések belterületén,

-         illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, valamint

-         téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás.

A kistérségi mintaprogramokban résztvevők körében kiemelten kezelendő a mezőgazdasági projektben résztvevő közfoglalkoztatottak képzése, amelyeknek forrását a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok" program segítségével fogjuk megvalósítani.

A Fejér megyei kistérségi startminta programokra fordítható keret több mint egymilliárd forint.

A fenti programok révén Fejér megyében közel 5000 ember foglalkoztatása valósul meg 2012-ben.

- A húszezredik Fejér megyei kormányablak-ügyfelet, Ellenbacher Károlyt köszöntötte néhány hete a dunaújvárosi ügyfélszolgálaton dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott úr. Hogyan értékeli a két Fejér megyei kormányablak eddigi munkáját?
- Csak pozitív visszajelzést kaptunk eddig a kormányablakaink szolgáltatásairól, tevékenységéről, munkatársaink segítőkészségéről, szakmai hozzáértéséről, barátságos, emberközpontú gondolkodásáról. Éppen ezért valóban nagy örömmel köszöntöttem május elején, Dunaújvárosban a húszezredik ügyfelünket. S rögtön hadd tegyem hozzá, ismerve immár az első fél év és persze az első teljes esztendő, 2011. adatait is: másfél év alatt több mint 23 ezer ügyfélnek segítettek szakembereink. A Fejér megyei kormányablakokban ugyanis, 2011. január 3-ától 2012. június 30-ig, összesen 23 ezer 387 ügyfél járt. Székesfehérváron 10 ezer 868; Dunaújvárosban 12 ezer 519. Összesen 29 ezer 410 üggyel foglalkoztak munkatársaim, hiszen van, aki egyszerre több témakörben is szakmai, közigazgatási segítséget kér. Tapasztalataink szerint a kormányablakok sokkal könnyebbé, rugalmasabbá teszik az állampolgároknak az ügyintézést.  A járások felállításával még inkább bővül majd az így elintézhető ügyek köre s az ablakok száma is. A kormány terve az, hogy nagyon sok területen „egyablakossá” tegyék az ügyintézést, azaz nem küldözgetik egyik hivatalból a másikba az állampolgárokat.  Egyszerűbb, rugalmasabb, állampolgár-barát hivatalok mellett tettük le a voksunkat. Nyugodtan állíthatom, a kormányablakok az ügyintézés új kultúráját teremtették meg.

kormányablak

A kormányablakok sokkal könnyebbé, rugalmasabbá teszik az állampolgároknak az ügyintézést


És az sem csupán a véletlennek köszönhető, hogy dunaújvárosi lett a kormányablak húszezredik ügyfele, nagy népszerűségnek örvend ugyanis a Csillagházban található szolgáltatás. A fontosságához hozzájárul, hogy Dunaújvárosban sem a Magyar Államkincstárnak, sem a Nyugdíjbiztosító Igazgatóságnak nincs kirendeltsége, és az Egészségbiztosítási Pénztár helyi irodája is csak hetente egy nap tart ügyfélfogadást. Tehát a legtöbb „ügy”, majdnem minden út a kormányablakhoz vezet.

S nem csupán a kormányablak hatáskörébe tartozó gondokban próbálnak eligazítást nyújtani a hivatal munkatársai.  Információt adnak arról is, hogy az ügyük mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézhető, illetve felvilágosítást adnak arról is, hogy egy-egy kérelemhez milyen nyomtatványokat kell kitölteni, milyen dokumentumokat kell csatolni. Emellett közvetítenek is a különböző hivatalok között.  Átveszik a kérelmeket, segítséget nyújtanak a kitöltésükben, továbbítják azokat az elbírálásukra jogosult hatósághoz, szervhez, valamint tájékoztatják az ügyfelet az eljárás menetéről, az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről… Sokáig lehetne még sorolni. Talán nem túlzok, ha úgy fogalmazok: ahány ember, annyiféle helyzet és feladat.  A munkatársaim mindennap találkoznak új problémákkal, új ügyfajtákkal, így állandóan gyarapítják a tudásukat az egyedi esetek megoldásán keresztül. Hétfőtől péntekig, reggel 8-tól este 8-ig problémamegoldó üzemmódban vannak…


-  A Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium az első fél évben két ülést tartott. Kérem, foglalja össze: mi hangzott el e tanácskozásokon, mi volt a program e rangos közigazgatási fórumokon?
- Székesfehérváron, a megyei kormányhivatal dísztermében tartotta idei első ülését a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium. A testület döntött az Államigazgatási Kollégium 2012. évi munkatervéről, valamint állandó bizottságai idei feladatairól, az előterjesztésemben. Ezt követően „A közfoglalkoztatás helyzete és 2012. évi tervei Fejér megyében” címmel Buday Attila, a megyei kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója tartott előadást, majd a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ működéséről adott tájékoztatást Mátrahalmi Tibor, a szervezet vezetője. „Esélyegyenlőség a népegészségügyben: szűrővizsgálatok, védőoltási rendszer” címmel dr. Müller Cecília megyei tiszti főorvos, a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve vezetője tartott igen színvonalas előadást, igényes, érdekes prezentációt. A megyei államigazgatási kollégium a tájékoztatókat köszönettel tudomásul vette.                                                                                                                             

Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott


A Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium a megváltozott nyugdíjrendszerről, az önkéntes tartalékos rendszerről és a büntetés-végrehajtásról hallgatott meg júniusban tájékoztatót. A testület a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai egységében tartotta idei második tanácskozását. A megyei államigazgatási kollégium tagjait és a meghívottakat dr. Bartucz Sándor, a megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságának vezetője tájékoztatta a megváltozott nyugdíjrendszerről. Elmondta, hogy július 1-jével mindenütt feláll a megyei rehabilitációs  szakigazgatási szervezet, amely ellátja a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos közigazgatási feladatokat, és elvégzi az orvosszakértői vizsgálatokat. Mint hangsúlyozta,   a megváltozott munkaképességűeknek március végéig kellett nyilatkozniuk arról, kérik-e a komplex felülvizsgálatot, vagy lemondanak a járandóságukról. Fejér megyében hatezer nyilatkozattevő volt, s alig másfél tucat megszüntetési határozat maradt érvényben.

Az önkéntes tartalékos rendszert mutatta be Tóth Csaba alezredes, a székesfehérvári Katonai Igazgatási Központ parancsnoka. Kiemelte: az önkéntes védelmi tartalékosokkal határozatlan időre kötnek szerződést, s nem csak velük, hanem a munkahelyükkel is. Ők békeidőben, katasztrófa esetén is behívhatók. Az önkéntes műveleti tartalékosok szerződése meghatározott időre szól, ők tényleges katonai szolgálatra is behívhatók, de csak rendkívüli helyzetben.

„A büntetés-végrehajtással szemben támasztott, új kormányzati elvárások teljesülése (közmunkaprogram, belső ellátás, fogva tartottak foglalkoztatása)„ címmel Cséri Zoltán bv. ezredes, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Hirják András bv ezredes, az Annamajori Mezőgazdasági Kft. ügyvezető igazgatója és Hetyei Gábor bv ezredes, a Pálhalmi Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást. Elhangzott, hogy a baracskai elitéltek egy része belső munkákon vesz részt, mások a kft-knek dolgoznak, de vannak, akik külső cégeknél tevékenykednek, szerződés alapján. Hamarosan a Depónia Kft-vel is megállapodnak, ennek eredményeként újabb 20-30 fő munkálkodhat majd a  csalai hulladéklerakó telepen. Az Annavölgyi Kft. pékségében és csibenevelőjében is dolgozhatnak, a hagyományos ágazatok mellett. A Pálhalmai Célgazdaságnak pedig mosodái, és elektronikus hulladékbontója is van. A börtöngazdaságok két feladata: a rabok foglalkoztatása és a belső ellátás. A mosodák és pékségek már az állami szektor bővebb körének is szolgáltatnak. A Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium a tájékoztatókat köszönettel tudomásul vette.


MCOnet
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu