Belföldi hírek

H I R D E T É S
2024.04.18. - Thursday, Andrea napja van.

Kormányhivatalok

A kormányablakok működése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is beváltotta a hozzá fűzött reményeket - interjú Kozma Péterrel

2015. June 15. 22:09
A kormányablakok működése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is beváltotta a hozzá fűzött reményeket - interjú Kozma Péterrel

Kozma Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormánymegbízottat a Jó Államról, a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokról, valamint a  Quaestor károsultak kártérítésével kapcsolatban kérdeztük.

- 2015. április 1 napjával a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerültek a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól. Mik az eddigi tapasztalataik ezzel kapcsolatban? Zökkenőmentes volt az átállás?

- 2015. április 1 napjával a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerültek a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól. Ezzel a kormányhivatalokhoz olyan ellátások kerültek, amelyek országosan éves szinten csaknem kétmillió állampolgárt érintenek, így például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási támogatás, a nagycsaládosok földgázár-kedvezménye, a fogyatékossági támogatás, valamint lakáscélú állami támogatások

A Magyar Államkincstártól 2015. április 1. napjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz átkerülő lakástámogatással kapcsolatos hatáskörök gyakorlását illetően fennakadás nem volt észlelhető. A feladatkört átadó Magyar Államkincstár igyekezett minden segítséget megadni a további munkához, jogtanácsosuk tanácsokkal mai napig segíti a munkavégzést. A fennakadások elkerülése érdekében a  peres ügyekben az érintett bíróságokat és a legfontosabb partnereket (pl. hitelintézetek) külön levélben értesítettük a változásról, jogutódlásról.

A családtámogatási feladatok 2015. április 1. napjától történő átvétele a Kormányhivatal részéről zökkenőmentesen megvalósult, a hivatal mindent megtett annak érdekében, hogy az ügyfeleink ellátásának megállapítása, folyósítása biztosítva legyen. A szervezeti átalakulás az ellátások szempontjából nem jelent változást, a juttatások határidőben és változatlan összeggel megérkeznek az állampolgárokhoz, elmondható, hogy minden zökkenőmentesen zajlik.

 

Kozma Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormánymegbízott

Interjú Kozma Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormánymegbízottal

 


Megkezdődött a munkafolyamatok egységesítése, mely a nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és a rehabilitációs ellátási és szakértői ügyek egy főosztály keretein belül történő intézése révén hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé.
Közvetlen a munkakapcsolat a járási hivatalokkal, az ügyfelek élnek azzal a lehetőséggel, hogy a kormányablakoknál adják be az igénybejelentésüket, melyeket elbírálásra továbbítanak a szakterületre. Ügyfélszolgálatunk zavartalanul működik személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6.), telefonon pedig a Call Centeren (42/509-440, 20/881-9535, 30/344-0045, 70/460-9005) keresztül.

- A Jó Állam koncepció közigazgatási-fejlesztési terv alapján elindult gyökeres változásoknak köszönhetően teljesen átalakul és szervezetében egyszerűsödik az államigazgatás. Hogyan vonatkozik ez a Kormányhivatalokra, kormányablakokra?
- Ahogy a 2011-ben meghirdetett Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban szerepel:
„Az állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja.”

Az állampolgároknak az államról alkotott képét, véleményét alapvetően meghatározza az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal, és ezáltal képet alkotnak annak működéséről, társadalmi kapcsolatairól. Kívánságuk és egyben jogos elvárásuk is, hogy ügyeiket hatékonyan, gyorsan és egyszerűen intézhessék, és ebben a közigazgatási eljárás által az állam segítséget nyújtson számukra. A cél az elégedett állampolgár, az eszköz pedig egy hatékonyan működő, egységes és integrált intézmény, mely egy hatékonyabb és egyszerűbb ügyintézést valósít meg, egységes szakmai elvárások mentén. Az egyablakos ügyintézési rendszer a „Jó Állam” céljainak megfelelően került kialakításra.  A jól szervezett közigazgatás jogos igényként jelenik meg az állammal kapcsolatba kerülő ügyfelek részéről. Ennek érdekében további cél az, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb, vagy bármely, a számára legkönnyebben elérhető kormányablakban el tudja intézni a hivatalos ügyeit.

2011-ben kezdték meg működésüket az első, egységes arculattal rendelkező kormányablakok a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban, ugyanakkor már ebben az évben elkezdődött a felkészülés a kormányablakok országos hálózatának a kialakítására. Az új kormányablakok megnyitása folyamatosan történik, dinamikus fejlődés által biztosítva segítőkész ügyintézési lehetőséget.

Jelenleg a legjellemzőbb ügycsoportok a személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, a jármű nyilvántartással és a vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok, a kormányablakok hatáskörébe tartozó, illetve abba nem tartozó ügyekben tájékoztatás nyújtása, továbbá a lakcímigazolvánnyal és a családtámogatással kapcsolatos feladatok.

Kormányablak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Az ügyfél beadványait a hivatal bonyolítja le az illetékes hatóságoknál, részletesen tájékoztatva a kérelmezőt az ügymenetről, vagy a hiánypótlásról. Ezáltal a polgároknak nem kell több helyre elmenniük, és többféle ügyfélfogadási rendhez igazodniuk. Vannak olyan ügyek, amelyekben a kormányablakok kizárólag tájékoztatást tudnak adni és vannak olyanok, amelyekben szolgáltatást is tudnak nyújtani.
A cél továbbra is az, hogy a kormányablakok és a járási hivatalok egyszerűsítsék és gyorsítsák az ügyintézést, amely így az állampolgárok számára ne időveszteséget, pluszterhet jelentsen, hanem lehetőséget a választópolgárok problémáinak elintézéséhez. Bár jelenleg közel 300 ügykör intézésére nyílik mód a Kormányablakokban, a jövőben ennél lényegesen több, akár kétezer ügykör elintézésére lesz lehetőség, a kormány pedig törekszik arra, hogy ennek feltételeit megteremtse.

A kormányablakok működése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A 21. századi körülmények közötti udvarias, ügyfélközpontú ügyintézés hatására már az ügyfelek is érzik azt, hogy az ügy ura valójában a polgár, nem az ügyintéző, akinek viszont a legmagasabb színvonalon és legnagyobb alázattal kell szolgálnia a hozzá fordulók ügyeit. Az ügyfél és az ügyintéző partnerek egy ügymenet folyamatában. Ez a partneri kapcsolat azonban csak akkor lesz hiteles, ha az ügyfél érzi azt, hogy az ügy intézője számára ugyanolyan fontos az eljárás gyors, pontos, szakszerű és a jogszabályokat maradéktalanul betartó rendezése.

- A megyében a nyíregyházi Kormányablakban is benyújthatják kárigényüket a Quaestor károsultak 2015. május 6-tól. Van már esetleg összesítésük, hogy hányan, és mekkora összegre nyújtottak be igényt a megyében?
- A nyíregyházi Kormányablakban 2015. május 06. és 2015. május 27. között (munkaidő végéig) összesen 1250 Quaestor kártalanítási kérelem került benyújtásra.

A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához a kárrendezés iránti kérelem kormányablakon keresztül történő benyújtásáról szóló 110/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a kérelmet a Kormányablakban zárt borítékban kell benyújtani. A Kormányablaknak jogszabályi felhatalmazása nincs arra, hogy a kérelem tartalmát, az ügyfél által birtokolt pénzügyi eszközt, illetve a követelés összegét megismerje, ennél fogva a kormányhivatalnak nincs információja arról, hogy az ügyfelek milyen összegre nyújtottak be kártalanítási igényt. A Kormányablak feladata kizárólag a kérelem zárt borítékban történő átvételére és a Kárrendezési Alaphoz történő továbbításra terjed ki.

 

MCOnet

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu