Belföldi hírek

H I R D E T É S
2024.06.13. - Thursday, Antal, Anett napja van.

Kormányhivatalok

A Kormányablak az állampolgárok számára egyre népszerűbb - interjú Dr.Szabó Sándor kormánymegbízottal

2012. June 29. 15:51
A Kormányablak az állampolgárok számára egyre népszerűbb - interjú Dr.Szabó Sándor kormánymegbízottal
A Kormányhivatal vállalkozóvá válási öszönzéséről, a megyei közmunkaprogramról, valamint a Kormányablak munkájáról kérdeztük a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetőjét, Dr.Szabó Sándor kormánymegbízottat.

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja májusban nyílt pályázatot hirdetett az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére. Mik az eddigi tapasztalatok?
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012. május 07-én hirdette meg az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás pályázati lehetőséget. A pályázat célja, hogy ösztönözze a vállalkozói aktivitást új vállalkozások létrejöttének támogatásával és így bár apró, de nem elhanyagolható tényezője legyen a helyi, kistérségi munkaerő-piac helyzetének alakításában, a foglalkoztatás növelésében. A támogatás azon túl, hogy megoldást jelenthet az egyén számára, kiindulópontja lehet egy olyan vállalkozás létrejöttének, amely később már foglalkoztatóként lehet jelen a munkaerőpiacon.

Nógrád Megyei KormányhivatalA pályázati kiírás feltételei szerint azok a személyek vehetnek részt a pályázaton, akik rehabilitációs járadékban részesülnek, illetve akik legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántartott személyek a munkaügyi központ kirendeltségein. A támogatás 60%-os mértékig vissza nem térítendő és 40%-os mértékig visszatérítendő formában igényelhető tőkejuttatás, amely legfeljebb 2 millió forint összegben állapítható meg pályázati eljárás alapján. A támogatás a vállalkozás beindításához szükséges új eszközök, gépek, berendezések, illetve ingatlan beszerzésére fordítható. A pályázati kiírás újdonsága, hogy ebben az évben lehetőség van a tervezett fejlesztés megvalósításához előleg igénybe vételére a megítélt támogatás 20 %-os mértékéig.

A 2012. év során a pályázatok elbírálására a rendelkezésre álló keret 18 millió forint. A pályázati program három pályázati ciklusban kerül lebonyolításra.

A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez:

1.    a termelő tevékenység,

2.    ha tartósan állást kereső, vagy pályakezdő, vagy 50 év feletti, vagy megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodott álláskereső önfoglalkoztatása valósul meg,

3.    a vállalkozás megvalósításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkező álláskereső

4.    amennyiben a beruházás a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérséggel azonos elbánásban részesített településen valósul meg (A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében megjelölt azon hátrányos helyzetű települések, ahol az adott településnél mindkét oszlopban „1” számjegy szerepel)

5.    Adott településen hiányt pótló vállalkozások

6.    Azon rehabilitációs járadékban vagy álláskeresőként nyilvántartott személyek, akik az elkészített pályázathoz előszerződéseket, ígérvényeket tudnak csatolni, amely segíti a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával történő ellátottságát.

A támogatás iránt nagy az érdeklődés, sokféle tevékenységgel, ötlettel érkeznek a munkaügyi központ kirendeltségeihez az álláskeresők. Az elmúlt hónapokban jogi tanácsadás is segítette a leendő pályázókat a döntések meghozatalában, a tervezett vállalkozási forma kialakításában. Előnyt jelentett számukra, hogy a napi életből hozott gyakorlati példákon keresztül képet kaphattak arról, milyen költségeket, ráfordításokat jelent, ha egyéni vállalkozást indítanak, ha gazdasági társaságot alapítanak; milyen módon állhatnak neki a költségek, bevételek tervezésének, milyen jogszabályok befolyásolják majd működésüket.

 Dr.Szabó Sándor kormánymegbízott


Több olyan érdeklődő volt, aki a tanácsok, információk birtokában határozott arról, hogy pályázatot nyújt be a munkaügyi központ által meghirdetett álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A vállalkozások sikere nagyrészt azon múlik, hogy indításának milyen körültekintő az előkészítése. A tapasztalatok  szerint a siker legfontosabb tényezői között szerepel, hogy hozzáértő és megfelelőt tulajdonságokkal rendelkezzen az, aki vállalkozni szeretne; megfelelő terméket, vagy szolgáltatást kínáljon, amely a fogyasztók számára a versenytársaknál jobb megoldást nyújt, megfelelő piacot találva indítsa vállalkozását; elegendő saját vagy idegen tőke(pl.: támogatás igénybevétele) álljon rendelkezésére a vállalkozás finanszírozására és helyes döntések meghozatala szükséges.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a sikeres vállalkozás indításához járul hozzá a meghirdetett támogatási lehetőség biztosításával.

A előzetes érdeklődés nagy de eddig csak két pályázat érkezett az első döntési ciklusra, ezek elbírálása folyamatban van.


- A 2012. évben a közfoglalkoztatás alapvetően három területen valósul meg: kistérségi és egyéb startmunka mintaprogramok, az önkormányzat által szervezett hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és az országos közfoglalkoztatási programok. Az Önök megyéjében hogyan alakul a közfoglalkoztatás?


1.)    hagyományos hosszabb időtartamú 6-8  órás önkormányzati közfoglalkoztatás.

Erre 2012-ben a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 626.343.900-Ft pénzügyi keretet kapott. Hat kistérségben valósul meg ebből a közfoglalkoztatás, illetve ebből a keretből kerül finanszírozásra a korábban a megyei önkormányzatok, - jelenleg a MIK irányítása alá tartozó- intézményeknél közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott álláskeresők támogatása. Ebben a közfoglalkoztatási formában 1703 fő jutott munkalehetőséghez.

2.)    Kistérségi Startmunka mintaprogram:

Nógrád megyében 4 kistérségben valósul meg startmunka mintaprogram: Salgótarjáni kistérségben, Bátonyterenyei kistérségben, Pásztói kistérségben, és a Szécsényi kistérségben

A startmunka mintaprogram 7 projekt lábból áll:

a.) Belvíz elvezetés

b.) Illegális hulladéklerakók felszámolása

c.) Mezőgazdasági földutak rendbetétele,

d.) Önkormányzati közutak rendbetétele

e.) Téli egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás

f.) Biomassza kazán program

g.) Mezőgazdasági program


 KormányablakA startmunka mintaprogramok 6 pillérének támogatására:1.647.340.353 Ft támogatást kapott a négy kistérség, melyből.  Ez 1611 Fő foglalkoztatását biztosítja:

A startmunka mintaprogram mezőgazdasági ágában a megyéből 23 önkormányzat nyújtott be kérelmet. Erre 556. 818. 839 Ft támogatást kaptak az önkormányzatok, melyből 492 fő foglalkoztatása valósul meg.

A startmunka 7 pillére így 2157 fő foglalkoztatására nyújt lehetőséget.


3.) Országos közfoglalkoztatási program:

Országos közfoglalkoztatási programban 8 Nógrád megyei székhelyű közfoglalkoztató vesz részt. Újdonság ebben az évben, hogy állami szervek is bekerültek a támogatható közfoglalkoztatók körébe a közfoglalkoztatási program ezen ágába. A Nógrád Megyei Rendőr Főkapitányság, és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelent meg, mint új közfoglalkoztató a már hagyományosnak mondható állami erdőgazdaságok, vízügyi igazgatóságok, és vízi társulatok mellett. Három magánerdő gazdálkodó is részt vesz Nógrád megyében az országos közfoglalkoztatási programban…

Az országos közfoglalkoztatás a következőképpen alakult:

Az  Ipoly Erdő Zrt. 374 fő foglalkoztatását biztosítja, melynek  470. 383. 543 Ft a támogatása.

Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat: 50 fő foglalkoztatást biztosítja  62. 331. 346 Ft támogatással.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 18 főt foglalkoztat 20. 551. 271 Ft támogatással.

A Nógrád Megyei Rendőr Főkapitányság 67 fő foglalkoztatására 77. 058. 138 Ft támogatásban részesült.

Frenyó Gábor Gyula magánerdő gazdálkodó  5 fő foglakoztatását biztosítja  5. 471. 160 Ft támogatással.

Agroméra Zrt. magánerdő gazdálkodó  20 fő foglalkoztatását látja el 21. 884. 200 Ft támogatással.

Ősagárdi Erdőbirtokossági Társulat:   5 fő foglalkoztatására        5. 471. 160 Ft támogatást kapott.

Salgótarján Foglalkoztatási non profit Kft. idegenforgalmi országos közfoglalkoztatás: 50 fő 24. 191. 138 Ft támogatás:

Országos közfoglalkoztatási programban összesen: 589 fő foglalkoztatása, 687. 341. 956 Ft támogatással valósulhat meg.

4.) A szociális földprogram keretében 113 fő dolgozik.

5.) Nem Nógrád megyei székhelyű közfoglalkoztatóknál közel 1200 fő Nógrád megyei lakhelyű álláskereső került közvetítésre.- Hogyan értékelné a megyei Kormányablak idei munkáját?
- A Kormányablak az állampolgárok számára egyre népszerűbb, tekintettel arra, hogy 70 %-al több ügyfél keresett fel minket az elmúlt év hasonló időszakához képest. Az iktatott kérelmek vonatkozásában is jelentős növekedés figyelhető meg, hiszen ezzel összefüggésben 127%-os emelkedés tapasztalható. Ezen statisztikai mutatószámok arra engednek következtetni, hogy az állampolgárok körében egyre ismertebb, elterjedtebb ezen új jogintézmény. Megjegyezném továbbá, hogy a kollégák segítőkészségének, szakmai felkészültségének, valamint a fokozatosan bővülő szolgáltatásoknak köszönhetően egyre több visszajáró ügyféli körrel is büszkélkedhetünk.

A Kormányablak munkáját egyebekben – az ügyfél-elégedettség mérésére szolgáló kérdőívek alapján - az ügyfelek is értékelik. Ezek feldolgozása eredményeképpen örömmel jelenthetem, hogy az állampolgárok nagyfokú elégedettségüket fejezik ki a Kormányablak által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve azok minőségével kapcsolatban. A jövőbeni elvárásokkal összefüggésben a további ügykörbővítés igénye fogalmazódik meg az ügyfelek részéről, melyekre a Kormány célkitűzései szerint a közeljövőben kerül sor. Természetesen azon ügyekben is igyekszünk szakmai segítséget, támogatást nyújtani, amelyek nem tartoznak a Kormányablak feladat- és hatáskörébe.

Az állampolgárok nagy része főként a családtámogatási ellátásokhoz kapcsolódóan keresi fel a Kormányablakot. Így a leggyakoribb ügykörök közül a családi pótlék-, az anyasági támogatás-, a gyermekgondozási segély-, a terhességi-gyermekágyi segély igénylését, valamint az utazási költségtérítés igénylését emelném ki.

Az ügyféli visszajelzések alapján bátran állíthatom, hogy a Kormányablak beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Felkészült kollégáim az egyre növekvő ügyféli kört is sikeresen kiszolgálják, s mindezt úgy teszik, hogy az ügyintézés időtartama, valamint az ügyintézésre való várakozási idő hossza minden esetben elfogadhatónak van megítélve az állampolgárok részéről.


MCOnet-KT
Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu