Belföldi hírek

H I R D E T É S
2020.07.10. - péntek, Amália napja van.

Jog

Adó- és járulékváltozások - Jog

2006. szeptember 24. 06:24
Adó- és járulékváltozások - Jog
Jog - Változások szeptember 15-től
Többes képviselet esetén az egyetemleges felelősség bevezetése
Az állandó képviselők által a meghatalmazás, megbízás időtartama alatt elkövetett jogsértés miatt a mulasztási bírságot a többes képviselőkkel,szemben egyetlen határozatban és egyetemlegesen állapítja meg az adóhatóság, nem önállóan, minden egyes képviselőre külön vonatkozóan.
Ez a rendelkezés csak a tényleges többes képviselet esetén alkalmazható.

- A mulasztási bírság kiszabásának mellőzése, ha a megbízás megszűnését a képviselő jelenti be
Az állandó képviselő is bejelentheti az adóhatóságnál a bejelentési kötelezettség teljesítését megelőzően, hogy a meghatalmazása, megbízása megszünt. Ebben az esetben az állandó képviselőre mulasztási bírságot nem róhat ki az adóhatóság a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatban elkövetett jogsértés miatt. A képviseleti jog továbbra is a megbízó (adózó) bejelentése alapján szűnik meg.

- A kimentő bizonyítás esetköreinek bővülése
Az eddigieken túl, az állandó képviseló akkor is mentesül a mulasztási bírság alól, ha bizonyítani tudja, hogy a bevallás, adatszolgáltatás késedelme az ő érdekkörén kívüli okra vezethető vissza.

- A felszámolóra közvetlenül kiszabható mulasztási bírság
A speciális adózási ismeretekkel is rendelkező felszámolóval szemben a felszámolás kezdő időpontjátóla felszámolóbiztos által elkövetett jogsértés miatt az APEH mulasztási bírságot állapít meg. Amennyiben a felszámoló gazdasái társaság nevében jár el, úgy a bírságot a társaságra vetik ki. Ezt a rendelkezést csak akkor lehet alkalmazni, ha a felszámolást elrendelő jogerős végzés 2006. szeptember 15-ét követően kerül sor.

- Az adószám kiadásának időpontja, a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményei
Az adószám, közösségi adószám kiadásának időpontjaként a hatósági eljárás lehető legkorábbi időpontját, a bejelentkezési nyomtatvány, kérelem előterjesztésének napját jelöli meg.
Ha az adózó adószám nélkül végez adóköteles tevékenységet végez, erre az időszakra adó-visszaigénylési és -visszatéritési joga nincs, azonban bevallási és adófizetési kötelezettsége erre az időszakra is érvényes.

- Az adószám felfüggesztése
Az APEH az adózó adószámát felfüggesztheti és kivételes esetben törölheti. A felfüggesztésre kizárólag két kötött tényállási csoport valamelyikének teljesülése esetén kerülhet sor: 1. az adózó székhelye fiktív; 2. az adózó szervezeti képviselője fiktív személy, vagy az adózó ilyen képviselőt az adóhatósághoz nem jelentett be - és ezek valamelyikét az adóhatóság eljárása során hitelt érdemlő adatok bizonyítják. A felfüggesztésről az adóhatóság határozattal dönt, fellebbezésnek, felügyeleti intézkedés iránti kérelemnek helye van.
A törlést az alábbi négy feltétel teljesülése vonja maga után: a felfüggesztés jogerőre emelkedését követő 90 napon belül az adózó nem terjeszt elő nem terjeszt elő megszüntetés iránti kérelmet és a felfüggesztés megszüntetésére hivatlaból sem kerül sor, az adóhatóság nem törölte az adószámot és az adózó nem áll felszámolás, végelszámolás hatálya alatt.

MCOnet
Mondja el véleményét!: Adó- és járulékváltozások - JogA hír támogatója:


Minden ami Internet -> MCOnet Hungary: www.mconet.hu

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2020. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu