Belföldi hírek

H I R D E T É S
2020.12.01. - kedd, Elza napja van.

Belföldi hírek

Távhőszolgáltatókat ellenőriz az Állami Számvevőszék

2015. május 27. 10:04
Távhőszolgáltatókat ellenőriz az Állami Számvevőszék

Lezárult a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltetési Egyszemélyes Nonprofit Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2008 és 2013 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét. A társaság pénzügyi gazdálkodásának szabályozottságában számos hiányosságot tárt fel az ellenőrzés, míg vagyongazdálkodási tevékenysége összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését.

Keszthely Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló VÜZ Nonprofit Kft. 2008-ban 1128, 2013-ban 1192 lakásban biztosította a távfűtést. Éves nettó árbevétele 812,5 és 1443,2 millió Ft között változott az ellenőrzött időszakban, mérleg szerinti eredménye 67,3 millió Ft összesített veszteséget mutatott. Az Önkormányzat a távhővagyont a társaság alapításakor apportként biztosította. A Képviselő-testület tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. Az Önkormányzat a távhőszolgáltatási díjakról szóló rendeletében a jogszabályok által előírt módosításokat 2013. október 31-ig nem vezette át. A tulajdonosi ellenőrzést alapvetően az FB-n keresztül hajtotta végre, amely ügyrendet nem készített.  

A Nonprofit Kft. SZMSZ-e 2011-től nem követte a hatályba lépését követően végrehajtott szervezeti átalakításokat, feladat-változásokat. Számviteli politikája többszöri módosítás ellenére nem volt teljes körűen aktualizált, nem rögzítette a számviteli szétválasztásra vonatkozó előírásokat. A leltározási szabályzat a leltározás gyakoriságát nem határozta meg, az értékelési szabályzat nem tartalmazta a vevők minősítésének szempontjait, a behajthatatlan követelések egyedi értékelésének, az értékvesztés elszámolásának részletszabályait. A pénzkezelési és a bizonylati szabályzat sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az önköltségszámítási szabályzat az egyes közfeladatokra vonatkozó részletes ágazati feladatokat nem határozta meg, a számviteli szétválasztási követelményeknek nem felelt meg.

 

ÁSZ

Az Állami Számvevőszék távhőszolgáltatókat ellenőriz

 A VÜZ Nonprofit Kft. a saját vagyon elkülönítésére, annak változására, a közfeladat ellátásával való kapcsolatára vonatkozó rendelkezéseket betartotta, rendelkezett naprakész vagyonnyilvántartással. A társaság éves beszámolói és üzleti jelentései megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A távhőszolgáltatási közfeladat anyagjellegű ráfordításai, a beruházásai, felújításai és az értékcsökkenés elszámolása során szabályszerűen járt el. A kintlévőségek összege a fokozottabb behajtási tevékenység révén csökkent. A határidőn túli követelésekhez kapcsolódó értékvesztés elszámolása eltért a számviteli politikában és az értékelési szabályzatban rögzítettektől.

A gazdálkodás szabályszerűségének helyreállítása érdekében a társaság ügyvezető igazgatójának négy, míg a tulajdonosi kontrollok erősítése érdekében az önkormányzat polgármesterének egy, a jegyzőjének pedig két javaslatot tett az ÁSZ.

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

 

ÁSZ

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2020. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu