Belföldi hírek

H I R D E T É S
2019.12.14. - szombat, Szilárda napja van.

Belföldi hírek

Az ÁSZ górcső alá vette a TB-rendszert

2012. május 31. 11:42
Az ÁSZ górcső alá vette a TB-rendszert
Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a Társadalombiztosítási Alapokból nyújtott ellátások és szolgáltatások jogosultsági rendjében alkalmazott nyilvántartási rendszerek működését.

Ellenőrzésünk keretében értékeltük a társadalombiztosítási ellátások nyilvántartási rendszereinek kialakítását és működtetését, a kezelő szervezetek [Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)] alapnyilvántartásait, a közöttük megvalósuló adatáramlást. Értékeltük továbbá a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség végrehajtásának kontrollrendszerét, az informatikai támogató tevékenységet, valamint azt, hogy a nyilvántartások megbízhatóan támogatták-e a jogosultságoknak megfelelő ellátásokat és a jogosulatlan ellátások kiszűrését. Az ellenőrzött időszak 2007-től 2010-ig terjedt.

oep


Főbb megállapítások

Az ellenőrzésünk tapasztalatai azt támasztották alá, hogy a nyugdíj- és egészségbiztosítási ellátások megállapítását és folyósítását alapvetően támogatták a nyilvántartási rendszerek, azok betöltötték funkciójukat. Számos pozitív változás következett be az ellenőrzött időszakban. A rendszeres adattisztázások, adategyeztetések hatására az adatok megbízhatóbbak lettek, azokat aktualizálták. Ezek eredményeként az egészségbiztosítási ágazatban harmadára csökkent a TAJ számmal igen, de jogviszonyra vonatkozó adattal nem rendelkezők száma, 2007-ről 2008-ra csaknem megduplázódott az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők létszáma.

A társadalombiztosítási rendszer működésének eredményességét mutatja, hogy az OEP-nél másfél év alatt mintegy ötmillió hatósági ügyből csak 26 ezret kellett megváltoztatni, az ONYF-nél az évi 350 ezer megállapításnak átlagban mindössze 4-5%-át fellebbezték meg.

Ugyanakkor több területen tapasztaltunk az eredményes és hatékony működést kedvezőtlenül befolyásoló folyamatokat. A jogi szabályozás az állami szervezetek közötti adatátadást és
-fogadást érintő fontos témaköröket nem rendezett. Az adatátadásokra, az adatminőségekre vonatkozóan a szabályszerű teljesítés feltételeinek meghatározása hiányzott. Nem szabályozták teljes körűen az egyes szervezetek között a feladatok és a felelősség megosztását, az ellenőrzési funkciókat és a nyilvántartások közötti átfedéseket, párhuzamosságokat nem szüntették meg.

A társadalombiztosítási ágazatok, illetve a kezelő szervezetek részére nem határoztak meg eredményességi, hatékonysági elvárásokat, hiányoztak az adatáramlásokra, nyilvántartási rendszerekre vonatkozó mérő-, mutatószámok.

A nyugdíjágazatban az ONYF és a NAV között az ellenőrzött időszakban vitatott maradt az adóhatóság által szolgáltatott adatok (járulékbevallásokból gyűjtött szolgálati idő és jövedelmi adatok) struktúrájának és felhasználhatóságának megfelelősége. A problémák alapvetően a két szerv adatállományának bonyolultságából és az adatbázisaik eltéréseiből adódtak. Azok kezelése az ellenőrzés lezárásáig nem volt eredményes, ezért 2011-től komoly kockázatot hordoz a foglalkoztatóktól az ONYF részére teljesített adatszolgáltatás felváltása a NAV adatszolgáltatásával.

A nyilvántartásokat összetett és bonyolult informatikai rendszerek támogatták, amelyek működtetése önmagában is kockázatot hordoz. A nyilvántartásokat kezelő szervezetek korlátozott lehetőségeik keretén belül, a jogszabályi környezet folyamatos változásához alkalmazkodó rendszerek kialakítására törekedtek, ugyanakkor nem keresték annak lehetőségét, hogy azonos célú és funkciójú foglalkoztatói nyilvántartásukat közös, költségkímélő fejlesztésben valósítsák meg.

További hiányosság, hogy az OEP nem határozta meg a feladatellátás szempontjából kritikus folyamatokat az informatikai terület számára, valamint a rendelkezésre-állási és teljesítmény-elvárásokat. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat elavult, nem alakították ki az Üzletmenet Folytonossági Tervet, a Katasztrófatervet, hiányzott a tartalék szerverterem és megoldatlan volt az informatikai biztonság felügyelete.


ÁSZ

Az ÁSZ górcső alá vette a TB-rendszertJavaslatainkat az irányító szerveknek, továbbá az OEP főigazgatójának fogalmaztuk meg. Az emberi erőforrások miniszterének és a nemzetgazdasági miniszternek tett javaslataink középpontjába az adatátadások, adatminőségek kritériumainak, a nyilvántartási rendszerek mérő és mutatószámainak meghatározását tettük. Egyúttal javasoltuk a párhuzamos foglalkoztatói adatszolgáltatások összehangolását. Fontosnak tartjuk a biztosítottak nyugdíjjogosultságának védelme érdekében, hogy az ONYF számára rendelkezésre álljon a munkáltatók havonkénti és személyenkénti járulék bevallása.

Az OEP főigazgatójának javasoltuk, intézkedjen annak érdekében, hogy az OEP-nél a nyilvántartásokat kezelő szakmai területek az informatika részére dolgozzák ki a nyilvántartások kezelésének kritikus folyamatait, a rendelkezésre-állási és teljesítmény-elvárásokat, továbbá készítsék el a hiányzó Katasztrófa és Üzletmenet-folytonossági terveket, gondoskodjanak a biztonsági felügyeleti rendszer folyamatos működtetéséről, tartalék szerverterem kialakításáról, aktualizálják az Informatikai Biztonsági Szabályzatot.

Az elkészített jelentés teljes terjedelmében az interneten, a www.asz.hu címen érhető el. Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos friss hírek a www.aszhirportal.hu oldalon találhatók.

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2019. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu